( Aktuální )
Zveřejněno 4. 10. 2023
Martina Hanyková
KÚJ – program tým, stezky, odborky, kompetence
martina.adamcova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Časopis BenJáMína

Ben Já Mína je ilustrovaný časopis pro děti ve věku 4 –  7 let. Je o partě kamarádů Benovi, Míně, dalších dětech, vedoucí Jance a jejich dobrodružstvích. I nečtoucí kluci a holky s pomocí vedoucího hravě zvládnou všechny úkoly v oblastech, jako je tvoření, pokusy, vaření, poznávání místa, kde žijeme, vyprávění, příroda, desková hra a mnoho dalších. Nadchne ty, kteří rádi skotačí, i ty, kteří raději bádají nebo tvoří.

Časopis Ben Já Mína má hlavních 14 cílů, které se snaží jednotlivými čísly naplňovat:

 • Podporuje poznávání světa všemi smysly.
 • Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní pobyt v ní a její poznávání.
 • Podporuje zapojování dětí do přirozených činností (pomáhám s...).
 • Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
 • Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
 • Podporuje samostatnost dětí a jejich sebeobsluhu.
 • Rozvíjí estetické vnímání světa.
 • Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
 • Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
 • Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s důrazem na schopnost zaujetí perspektivy druhého, schopnost naslouchat.
 • Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje tématy na jednotlivé pracovní listy.
 • Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.
 • Časopis přináší informace a aktivity z jiných oddílů benjamínků (vhodnou formou), seznamuje se skautským hnutím.
 • Nabízí atraktivní a věku přiměřené podněty.

Jak s časopisem pracovat? Pomůže metodika

Ke každému číslu vychází metodický materiál , kde najdete rozvedení rubrik, doplňující komentáře a další nápady, jak s rubrikami pracovat. K tomu všemu dva rozšiřující texty o tom, jak s předškoláky pracovat - ty můžete využít i mimo práci s časopisem. 

Existuje i facebooková skupin a, ve které se můžete s ostatními dělit o to, co se vám při práci osvědčilo, můžete ostatní inspirovat svými nápady nebo ji využít pro sdílení k tématu práce s benjamínky. 

Starší čísla můžete najít v archivu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.