( Aktuální )
Zveřejněno 24. 6. 2024
Martina Hanyková
KÚJ – program tým, stezky, odborky, kompetence
martina.adamcova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Časopis BenJáMína

Ben Já Mína je ilustrovaný časopis pro děti ve věku 4 –  7 let. Je o partě kamarádů Benovi, Míně, dalších dětech, vedoucí Jance a jejich dobrodružstvích. I nečtoucí kluci a holky s pomocí vedoucího hravě zvládnou všechny úkoly v oblastech, jako je tvoření, pokusy, vaření, poznávání místa, kde žijeme, vyprávění, příroda, desková hra a mnoho dalších. Nadchne ty, kteří rádi skotačí, i ty, kteří raději bádají nebo tvoří.

Časopis Ben Já Mína má hlavních 14 cílů, které se snaží jednotlivými čísly naplňovat:

 • Podporuje poznávání světa všemi smysly.
 • Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní pobyt v ní a její poznávání.
 • Podporuje zapojování dětí do přirozených činností (pomáhám s...).
 • Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
 • Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
 • Podporuje samostatnost dětí a jejich sebeobsluhu.
 • Rozvíjí estetické vnímání světa.
 • Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
 • Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
 • Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s důrazem na schopnost zaujetí perspektivy druhého, schopnost naslouchat.
 • Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje tématy na jednotlivé pracovní listy.
 • Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.
 • Časopis přináší informace a aktivity z jiných oddílů benjamínků (vhodnou formou), seznamuje se skautským hnutím.
 • Nabízí atraktivní a věku přiměřené podněty.

Jak s časopisem pracovat? Pomůže metodika

Ke každému číslu vychází metodický materiál , kde najdete rozvedení rubrik, doplňující komentáře a další nápady, jak s rubrikami pracovat. K tomu všemu dva rozšiřující texty o tom, jak s předškoláky pracovat - ty můžete využít i mimo práci s časopisem. 

Existuje i facebooková skupin a, ve které se můžete s ostatními dělit o to, co se vám při práci osvědčilo, můžete ostatní inspirovat svými nápady nebo ji využít pro sdílení k tématu práce s benjamínky. 

Starší čísla můžete najít v archivu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.