( Aktuální )
Zveřejněno 23. 6. 2024
Josef Boubín
KÚJ – koordinátor personalistických projektů
josef.boubin@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Jirasová (Prcek)

Dospělák se chce stát jedním z nás 

Každého zájemce vítáme s otevřenou náručí a věnujeme čas tomu, abychom ho poznali. Zveme ho na schůzky, výpravy či akce a bedlivě sledujeme, jak se chová v našem kolektivu. Společně hledáme jeho roli v oddíle, a pokud by se žádná vhodná nenašla, zkusíme zkontaktovat jiný oddíl v okolí. 

Chci přijmout dospělého nováčka do oddílu -  souhlas střediskové rady je nezbytný 

Přijetí každého nového dospělého do oddílu je nutné nechat odsouhlasit střediskovou radou. Tento krok necháme až po určitém zkušebním období, abychom si byli jisti, že nováček se do oddílu hodí a myslí to se skautingem vážně.  

Jak správně začlenit dospělého nováčka do oddílu 

V oddíle vybereme zkušeného skauta a jmenujeme ho patronem nováčka. Bude ho citlivě provázet skautským světem, odpovídat na jeho otázky, seznamovat s terminologií, principy a hodnotami skautingu, představovat členy oddílu, pomáhat s pořízením kroje a také hodnotit průběh jeho začleňování – od role pozorovatele až do aktivního člena oddílu. A to hezky pozvolna, aby měl dospělý nováček čas všechno si pořádně zažít a prožít. Stát se skautem v dospělém věku, to je docela velký životní krok. 

Jak z dospělého nováčka udělat kvalifikovaného skauta  

Postupně přiřazujeme nováčkovi složitější úkoly a větší zodpovědnost. Po několika měsících ho vyzveme ke složení Nováčkovské zkoušky  a následně skautského slibu . Tím se teprve stane právoplatným skautem. A aby bylo jeho členství v Junáku – českém skautovi dále naplněné a smysluplné, popř. aby se mohl jednou stát vedoucím oddílu, nabízíme mu řadu vzdělávacích a zážitkových kurzů. Jejich přehled je dostupný v Databázi vzdělávacích akcí .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.