( Aktuální )
Zveřejněno 4. 5. 2023

Dotace na rádcovské akce

Dotace je určena na podporu akcí pro výchovu současných nebo budoucích rádců a rádkyň, které pořádá kraj či podřízené jednotky. Pod tento pojem spadají i rádcovské kurzy a rádcovská motivační setkání (do šesti dní vcelku). Rádcovské akce administrují samotné kraje.

Rádcovská akce obdrží dotaci ve výši 100 Kč na pobytový den účastníka pokud

  1. délka akce je nejméně 3 dny a nejvýše 12 dní (za den akce se považuje i den příjezdu a odjezdu). Jednotlivá část rádcovské akce s nárokem na dotaci nemůže být delší než 6 dnů vcelku,
  2. jedná se o rádcovská setkání Žirafa (celostátně koordinované motivační setkání), kde délka trvání je nejméně 3 dny a ne více jak 6 dnů vcelku.

V případě distančního vzdělávání je dotace stanovena ve výši 100 Kč, pokud to podmínky a aktuální pokyny MŠMT (poskytovatele dotace) umožní.

Dotace na rádcovské akce

  • Rádcovská akce obdrží dotaci ve výši 100 Kč na pobytový den účastníka pokud
  1. délka akce je nejméně 3 dny a nejvýše 12 dní (za den akce se považuje i den příjezdu a odjezdu). Jednotlivá část rádcovské akce s nárokem na dotaci nemůže být delší než 6 dnů vcelku,
  2. jedná se o rádcovská setkání Žirafa (celostátně koordinované motivační setkání), kde délka trvání je nejméně 3 dny a ne více jak 6 dnů vcelku.

V případě distančního vzdělávání je dotace stanovena ve výši 100 Kč, pokud to podmínky a aktuální pokyny MŠMT (poskytovatele dotace) umožní.

  • Pro přiznání dotace musí rádcovská akce splňovat následující podmínky
  1. vedoucí akce má složenou vůdcovskou zkoušku,
  2. akce se koná na území České republiky.

Účastníkem akce, na kterého je možné čerpat dotace, se rozumí člen Junáka - českého skauta ve věku 12 až 17 let. Seznam účastníků rádcovské akce je uložen u pořádající jednotky.

Kraje stanoví podle svých potřeb odhad výše dotací na náklady rádcovských akcí a do 30. 4. jej zašlou do Kanceláře ústředí. Tato částka bude uvedená v samostatném rozhodnutí o dotaci.

Na základě rozhodnutí o přidělení dotace zašle Kancelář ústředí do 18. 5. kraji zálohu dotace v plné výši odhadu čerpání dotace.

Do 31. 10. kraj oznámí do Kanceláře ústředí výši čerpané dotace, následně předložené vyúčtování již nesmí překročit oznámenou částku.

Kraj předloží vyúčtování dotace za všechny rádcovské akce pořádané jeho podřízenými organizačními jednotkami do 31. 12. 2023

Pro vyúčtování rádcovských akcí použijte formuláře:

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.