( Aktuální )
Zveřejněno 3. 10. 2023
Marie Konečná (Maňule)
KÚJ – online ekonomické projekty
marie.konecna@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Olga Dočekalová

Modul platby

Využijete při výběru účastnických poplatků na akce/tábory, při registraci členů.

Získáte:

  • Seznam členů/účastníků pro zadání plateb (napojeno na skautIS/​akce v h.skauting),
  • variabilní symboly – automaticky se vygenerují,
  • odeslání podkladů k platbám s QR kódem (mail. adresy se importují ze skautIS),
  • párování plateb (do h.skautingu zadáte token vašeho účtu),
  • rozesílání upomínek pro urgenci neuhrazených platby.

Pozor na role. Před prací v h.skautingu si vždy zkontroluj vpravo nahoře, v jaké roli pracuješ, abys měl správná práva (pro práci s platbami je potřeba mít roli na úrovni jednotky (střediska) – a to vedoucí/admin).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.