( Aktuální )
Zveřejněno 16. 6. 2021
Marie Konečná – Maňule
KÚJ – online ekonomické projekty
marie.konecna@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Online účetnictví Skeleton ESO

Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci se společností Skeleton připravili účetní systém, který lze využít pro jednoduché i podvojné účetnictví a je přizpůsoben na míru pro činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží. Systém je zároveň napojený na skautIS a umí si z něho nahrát data.

Na začátku roku 2021 účtovalo v tomto systému 164 organizačních jednotek Junáka (147 středisek/přístavů a 17 okresů).

Skeleton ESO obsahuje několik navzájem provázaných modulů:

  • Členové – databáze členů s předdefinovanými i volitelnými údaji a možností synchronizace se skautISem.
  • Účetnictví – jednoduché i podvojné účetnictví, vše přizpůsobeno pro účely organizací pracujících s dětmi a mládeží, kdy se účtová osnova nezaobírá tématy jako mzdy nebo DPH, ale počítá naopak s nutností evidence dotací, nákladů na akce, tábory apod. Samozřejmě je zajištěna i možnost účtování v kompletní účtové osnově pro neziskové organizace. Pro lehčí správu jsou předdefinovány desítky předkontací mířené na dětské oddíly (výběr členských příspěvků, účastnické poplatky na akci, příjem dotací atd.).
  • Akce – databáze akcí, schůzek a výprav, samotné akce lze provázat s rozpočtem, členy a kalendářem.
  • Cestovní náhrady – kompletní správa cestovních náhrad – smlouvy, cestovní deníky, možnost ukládání technických průkazů apod.
  • Majetek – správa vlastního majetku včetně inventárních čísel.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.