( Aktuální )
Zveřejněno 13. 9. 2023

Změny v daňových odpisech od 1. 1. 2021

V r. 2021 dochází ke změnám v zákoně o daních z příjmů, které mají za cíl povzbudit ekonomiku. Mění se hranice pro hmotný majetek ze 40 000 Kč na 80 000 Kč a dále některá pravidla pro odepisování. Hranice pro evidenci majetku v účetnictví se však v Junáku nemění. Dochází tedy k rozdílu v pojetí toho, co je hmotný majetek z účetního, a co z daňového hlediska.

V Junáku máme stanoveno, že v účetnictví se eviduje hmotný majetek s pořizovací cenou od 40 000 Kč (a zároveň dobou použitelnosti delší než 1 rok). Takový majetek je následně účetně odepisován po dobu odhadované životnosti. Daňové odpisy jsou určeny v zákoně o daních z příjmů. Více o účetních a daňových odpisech viz tento článek. Většina jednotek však daňové odpisy neřeší, a proto na ně změna v zákoně nebude mít dopad.

Platí pro vás některá z následujících podmínek? Pak vás změny neovlivní.

  • Máte ztrátu z hlavní činnosti a zároveň nemáte příjmy z pronájmu, či vedlejší činnosti (tzn. nemáte povinnost podávat daňové přiznání - blíže viz článek Daně a OJ Junáka),
  • Nakupovaný majetek máte plně financován z dotací nebo darů.

V ostatních případech je možné, že se vás daňové odpisy týkají. Záleží však na vaší konkrétní situaci. Proberte to se svým hospodářem / účetním / daňovým poradcem.

Pokud vaše OJ uplatňuje daňové odpisy, podívejte se, jak řešit současnou situaci co nejjednodušeji:

  1. Rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou se týká pouze hmotného majetku s pořizovací cenou mezi 40 a 80 tis. Kč, tedy nejvíce se dotkne pořizovaného vybavení (např. velká lednice pořízená na základnu, která slouží výhradně k pronájmu a není hrazena z dotací),
  2. Tento majetek zařaďte do účetnictví a odepisujte - blíže viz článek o účetních a daňových odpisech,
  3. Pro daně uplatněte účetní odpisy (varianta účetní odpisy = daňovým), tím se vyhnete rozdílu mezi účetním a daňovým hospodářským výsledkem z titulu rozdílného pojetí majetku.

Další daňové změny v oblasti majetku a odpisů se vás nejspíš nedotknout, pro úplnost je však uvádíme:

  • Zrušení předepsaných daňových odpisů u nehmotného majetku - nově bude platit, že účetní odpisy se použijí i pro daně,
  • Zavedení mimořádných odpisů hmotného majetku pro majetek pořízený v r. 2020 a 2021 - tuto možnost považujeme pro naše jednotky za nevýhodnou a doporučujeme vám ji nevyužít.
  • Zákon umožňuje změny aplikovat již pro daně roku 2020 - též doporučujeme nevyužít.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.