( Aktuální )
Zveřejněno 5. 12. 2023
Alex Bernardová (Šuměnka)
KÚJ – agenda klimatické změny
alex.bernardova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Kroky v oblasti klimatické změny v Junáku – českém skautu pro skautský rok 2021/2022

Účastníci Klimatického semináře v roce 2020 připravili několik návrhů, jak s tématem klimatické změny pracovat v různých oblastech skautské činnosti a jak se jako organizace samotná chovat zodpovědně. V září 2021 pak Náčelnictvo projednalo a schválilo následující kroky pro rok 2021/2022.
  • učinit téma součástí představení 8. bodu Skautské výchovné metody „Zapojení do společnosti,“ až se bude představovat (původně identifikováno jako B1)
  • programový list nebo nabídka programů na klíč pro vůdcovské vzdělávání. V případě dostatečných kapacit a snadného postupu rozšíříme i na čekatelské vzdělávání.
  • sdílení příkladů dobré praxe v oblasti provozu, sdílení tipů v činnosti oddílů, provoz velkých akcí, klubovny, základny… propagace příručky PUSA - vč. příkladů z praxe
  • přidat do zadání celostátních akcí cíle týkající se udržitelnosti 
  • označení vhodných výchovných aktivit k tématu v chystamprogram.skaut.cz a/​nebo jejich doplnění
  • komunikace dovnitř organizace, proč má téma místo ve skautingu
  • studium materiálů WOSM, WAGGGS a dostupných materiálů zahraničních národních skautských organizací k tématu 
  • vytvoření rozcestníku nabídky projektů k zapojení a inspiraci, místo dávající rychlý přehled o možnostech pro oddílovou práci s tématem klimatické změny
  • Aktivně usilovat (prostřednictvím ČRDM), aby klubovny a základny byly zapojeny do klimatických dotačních programů
  • Prověřit možnosti a v rámci marketingové komunikace ke Skautské energii mířit více na zodpovědné chování.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.