( Aktuální )
Zveřejněno 21. 2. 2023
Alex Bernardová (Šuměnka)
KÚJ – agenda klimatické změny
alex.bernardova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Junák - český skaut a klimatická změna

Téma klimatické změny není ve skautské činnosti novinkou. Na ústřední úrovni se mu věnuje ve vzájemné spolupráci hned několik subjektů - ekologický odbor, odbor Skauti na Zemi, Skautský institut a Kaprálův mlýn. Ve své agendě ho má Výkonná rada a Náčelnictvo.

Ukotvení tématu předcházel v září 2019 otevřený dopis a výzva Náčelnictvu a Výkonné radě ve věci klimatické změny iniciovaný skautskými dobrovolníky. Oba ústřední orgány se výzvou intenzivně zabývaly. Výkonná rada k němu vydala vyjádření a Náčelnictvo posléze v únoru 2020 vydalo vyjádření k tématu klimatické změny vůči celé organizaci.

V Náčelnictvu byla k tématu ustavena pracovní skupina pod vedením Šárky Jechové – Máji. Zpravodajem Výkonné rady odpovědným za související agendu byl nejprve Petr Vaněk - Permoník a od prosince 2021 jí je Bára Tichavová - Rozárka.

V roce 2020 se na zadání Výkonné rady uskutečnil Klimatický seminář. Jeho účastníci připravili několik návrhů, jak s tématem pracovat v různých oblastech skautské činnosti a jak se jako organizace samotná chovat zodpovědně. V září 2021 pak Náčelnictvo projednalo a schválilo návrh prvních opatření k realizaci ve skautském roce 2021/​22 , v září 2022 schválilo Náčelnictvo usnesení k plánu práce v oblasti klimatické změny pro skautský rok 2022/​2023. Plány pro další roky se připravují. Téma je také jedním z témat příští strategie organizace.

Máte-li k tématu jakékoliv podněty, neváhejte využít e-mailu klimatickazmena@skaut.cz

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.