( Aktuální )
Zveřejněno 5. 12. 2023
Alex Bernardová (Šuměnka)
KÚJ – agenda klimatické změny
alex.bernardova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Junák – český skaut a klimatická změna

Téma klimatické změny není ve skautské činnosti novinkou. Na ústřední úrovni se mu věnuje ve vzájemné spolupráci hned několik subjektů - ekologický odbor, odbor Skauti na Zemi, Skautský institut a Kaprálův mlýn. Ve své agendě ho má Výkonná rada a Náčelnictvo.

Ukotvení tématu předcházel v září 2019 otevřený dopis a výzva Náčelnictvu a Výkonné radě ve věci klimatické změny iniciovaný skautskými dobrovolníky. Oba ústřední orgány se výzvou intenzivně zabývaly. Výkonná rada k němu vydala vyjádření a Náčelnictvo posléze v únoru 2020 vydalo vyjádření k tématu klimatické změny vůči celé organizaci.

V Náčelnictvu byla k tématu ustavena pracovní skupina pod vedením Šárky Jechové – Máji. Zpravodajem Výkonné rady odpovědným za související agendu byl nejprve Petr Vaněk - Permoník a od prosince 2021 jí je Bára Tichavová - Rozárka.

V roce 2020 se na zadání Výkonné rady uskutečnil Klimatický seminář. Jeho účastníci připravili několik návrhů, jak s tématem pracovat v různých oblastech skautské činnosti a jak se jako organizace samotná chovat zodpovědně. V září 2021 pak Náčelnictvo projednalo a schválilo návrh prvních opatření k realizaci ve skautském roce 2021/​22, v září 2022 schválilo Náčelnictvo usnesení k plánu práce v oblasti klimatické změny pro skautský rok 2022/​2023. Plány pro další roky se připravují. Téma je také jedním z témat příští strategie organizace.

Máte-li k tématu jakékoliv podněty, neváhejte využít e-mailu klimatickazmena@skaut.cz.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.