( Aktuální )
Zveřejněno 30. 5. 2023
Alex Bernardová (Šuměnka)
KÚJ – agenda klimatické změny
alex.bernardova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Pro vedoucí oddílů

Při vedení oddílu se asi čím dál častěji téma klimatické změny objevuje i od kluků a holek samotných. I když jde o téma ožehavé, nejasné, leckdy kontroverzní, případně bolestivé, není žádoucí se mu cíleně vyhýbat, jelikož téma měnícího se klimatu je a bude přirozenou součástí našich životů. Skautské oddíly nemají být bublinou, ve které se před výzvami dnešního světa zavíráme, ba naopak. Prozkoumejte, co již existuje, do čeho se můžete s oddílem zapojit, načerpejte inspiraci na konkrétní programy, či prozkoumejte metodické tipy, jak s tématem pracovat.

Hledám konkrétní programy a pomůcky

Skautský výchovný program má směřovat k všestranné výchově jedince připraveného na svět, ve kterém žije a přebírá aktivní roli v jeho spoluvytváření. Klimatická změna je bezpochyby tématem současnosti i budoucnosti. 

V kompetencích skautské výchovy (tedy znalostech, dovednostech nebo postojích, kterých chceme ve výchově svěřených holek a kluků dosáhnout), najdeme hned 4 (z celkových 24), kde se téma bezprostředně promítá:

 • Uvědomuje si propojenost světa a svou roli v něm.
 • Učí se porozumět přírodě a krajině kolem sebe.
 • Uvědomuje si hodnotu přírody, rozvíjí a kultivuje svůj vztah k přírodě.
 • Chová se šetrně a ví proč.

Výchovné nástroje na tyto kompetence přímo navazují, najdeš tam tedy přímo úkoly ve stezce či témata odborek, kde si kluci a holky důležité kompetence osvojí. 

Více o konkrétních místech, kde hledat napříč věkem od vlčat, světlušek a žabiček po rovery a rangers si přečti v článku Jak zařadit klimatickou změnu do programu?

V rozšířeném filtru zadej do druhu aktivity “klima” a najdou se ti programy s tímto štítkem. Pěknou řádku už jich tam najdeš. 

Také může pomoci vyhledávat v oblasti Svět okolo nás (podoblast Propojenost světa) nebo Příroda kolem nás (podoblast Šetrné chování). 

Vyzkoušej třeba aktivity:

Anebo využij programových zdrojů od dalších organizací, které se tématem zabávají. Často jsou navržené programy koncipované pro prostředí školních tříd, ale jistě poslouží jako dobrý zdroj pro přetvoření do prostředí schůzek, výprav či táborů.

1) Klimatické lekce od Člověka v tísni

2) Programy o NaZemi

Organizace NaZemi nabízí hned 4 nové krátké metodiky ke klimatu pro využití ve školách i mimo ně.

 • Svět nerovných možností  -  45 minutová lekce. Nerovnost mezi lidmi je přetrvávající a sílící světovou výzvou. Program představuje její rozmanité formy a propojuje je s dopady i příčinami klimatické změny. 
 • Jak transformovat automobilovou dopravu  - dvě lekce, které je možné realizovat v rámci dvou 45 minutových hodin. Lekce nabádá k přemýšlením nad tím, jaká řešení pro dekarbonizaci dopravy se v současnosti nabízejí a která skutečně přispívají k udržitelné mobilitě. 
 • Gender a klimatická změna  - dvě lekce, které je možné realizovat v rámci dvou 45 minutových hodin. Lekce odpovídá na otázky, jak spolu ale souvisí klimatická krize a proměna genderových rolí ve společnosti? Proč mají muži vyšší ekologickou stopu než ženy? Čím to je, že ženy ve vedoucích pozicích dosahují lepších environmentálních výsledků? Proč klimatická změna dopadá více na ženy?
 • Klimatické bingo , 90 minutová lekce, která vtáhne do příběhů lidí, kteří jsou blízce spojení se změnou klimatu (ať už pociťují její dopady, nebo jsou blízko možností změny)

“Terra Futura”

Desková hra vyvinutá za účelem tematizování klimatické změny a jejího vlivu na Evropu a globální jih a vede k cíli vybudovat planetu budoucnosti se soběstačnou ekonomikou. Hra je pro děti i dospělé (12+)

Kromě možnosti zakoupit ji v herních prodejnách je možnost pro vzdělávací instituce nebo zájmové kluby o ni zažádat (na info@namysli.co) a dostat ji zdarma. 

Hrajina

Desková hra simuluje reálné využívání krajiny s projevem pozitivních i negativních událostí, které ji ovlivňují. Hra je pro děti i dospělé (12+) Hru je možné zahrát si i na mobilním telefonu .

Beecarbonize

je zcela novou hrou pro PC a mobilní telefony, kde je vaším protivníkem klimatická změna. S tím se dá bojovat pouze za pomoci těch nejlepších technologických vynálezů. Abyste se k nim dostali, budete muset směřovat vývoj společnosti, modernizovat průmysl a také chránit přírodu ohroženou emisemi. Hra je dostupná zdarma!

Festival Ekofilm

Festival každoročně představuje desítky soutěžních filmů z celého světa a zve významné české i mezinárodní hosty. Mimo filmové snímky nabízí přednášky a workshopy s odborníky, diskuze a besedy se zajímavými hosty i tvůrci soutěžních filmů. Každý rok otevírá festival některé z aktuálních environmentálních témat současnosti. 

Festival Země na talíři

Každoroční filmový festival, jehož snímky reflektují témata spojená s udržitelným zemědělstvím a dalšími potravinářskými tématy ve spojitosti se změnami klimatu. 

Festival Jeden svět

Navštivte tento lidskoprávní festival, kde se často téma klimatické změny promítá. Na webu Promítejity si pak můžeš filmy napříč ročníky festivalu i tématy vyhledat a pořídit. Na stránkách jednotlivých filmů najdeš leckdy i doprovodné materiály, které můžete využít k programu schůzky či filmového večera. 

Hledám projekt, do kterého se zapojit

Patronáty jsou projekt od Skautského institutu, který nabízí “převzít patronát” nad kouskem přírody. Klukům a holkám je ukázáno, jak se aktivně zapojit do ochrany přírody. Cílem programu je propojit oddíl s odborníkem a také se správcem nějakého cenného území a nasměrovat mladé k účinným aktivitám ochrany přírody. Členové oddílu pečují o “svůj” kousek krajiny a díky tomu se dozvídají jaké jsou v místě přírodní hodnoty, jak funguje daný biotop a mnoho dalších souvislostí.

Projekt Krajina v našich rukou nese 4 témata: Voda ve městě, Zdravý les, Voda v krajině, Živá půda. Ke každému najdeš na webu zpracovanou aktivitu. Projekt taky vybízí k vlastním projektům v rámci oddílů a nabízí metodickou podporu: můžeš se zúčastnit workshopu, nebo jet na jednu z klima víkendovek. Ptáš se, jaké klimaticky příznivé aktivity můžete dělat jako jednotlivci, oddíly či středisko - stáhni si Receptář opatření pro oddíly.

Ekoklubovna je o týmech skautů a skautek, kteří mají rádi svoji klubovnu nebo základnu a chtějí zároveň zlepšovat životní prostředí. Projekt probíhá pod patronátem mezinárodního programu Ekoškola a nabízí zapojeným týmům získat pro svoji klubovnu mezinárodní ocenění The Eco-Schools Green Flag. Stejně jako skautská výchova i Ekoklubovna je o způsobu práce a cestě, kterou se vydáme. S tou Ekoklubovňákům pomáhá metodika 7 kroků , která je vede přes kritické myšlení a analyzování dat k vytváření a realizaci plánů ke skutečným změnám.

Staňte se online občanskými vědci a shromažďujte data o šíření nepůvodních druhů. Pomůžete tak dokumentovat jejich přítomnost a šíření v místě, kde žijete nebo se právě pohybujete. Přispějete k pochopení mechanismu šíření nepůvodních invazních druhů a jejich vlivu na společenstva, k ochraně biodiverzity, tvorbě legislativy a řešení vážných problémů spojených s invazními druhy. Vše k tomu najdeš na webu.

Hledám (metodické) tipy

 • 2050 podcast Podcast hovoří o otázkách spojených se změnou klimatu a opírá se přitom o data a dosavadní vědecké poznatky. Cílí na to, aby se lidé v otázce změny klimatu lépe orientovali. Aby věděli o řešeních, která jsou v současné době už k dispozici a můžeme je použít. Zatímco v některých krocích k udržitelné budoucnosti má lidstvo už dnes jasno a stačí je jen realizovat, jinde ještě, jak pořad přiznává, nevíme. Snaží se však komunikovat tak, aby neprohluboval “klimatickou depresi”. 
 • Pořad Podhoubí | Radio Wave Podhoubí je magazín o přírodě, životním prostředí a všech cestách k šetrnému životu. Přináší rozhovory s odborníky, ochranáři, zemědělci i dalšími aktivními lidmi, jimž životní prostředí není lhostejné. Vysvětluje environmentální témata, která v současnosti výrazně pronikají do společenské diskuze.
 • Trhlina Podcast od Limity jsme my o “vzpurnosti a tvoření”. “Trhliny jsou podle filosofa Johna Hollowaye časy a prostory, v nichž přehodnocujeme mezilidské vztahy a odmítáme tím logiku systému, který nás ovládá. Pomůže nám tato krize prohloubit a propojit různé trhliny, a přetvořit tak náš svět na spravedlivější, bezpečný a udržitelný?”
 • Natura pořad na ČRo+ řešící ekologická témata i novinky z oblasti ekologicky šetrného způsobu života.
 • Nedej se! Pořad České televize s občanskou a investigativní žurnalistikou směřovanou k tématu životního prostředí. 

Klima od Člověka v tísni

 • Web nabízí Infografiky, strategie řešení, vzdělávací nabídku nebo seznam zdrojů. 

web Učím o klimatu

Tato stránka je věnovaná přímo učení se o tématu, najdeš tam následující podporu:

 • Klima se mění - a co my? (aneb Proč a jak se učit o změně klimatu) Publikace je ke stažení snaží se pomoci vzdělavatelům získat know-how a sebedůvěru o změně klimatu učit a k tomu: 

  • Odhalit, co při učení o změně klimatu funguje a co spíše škodí
  • Udělat si obrázek, co vše „dobré“ klimatické vzdělávání obnáší
  • Ujasnit si hluboké příčiny, dopady a možná řešení klimatické krize
  • Pracovat nejen s fakty, ale také s emocemi a hodnotami
 • E-learningový kurz “Klima se mění a co my?"

  Online kurz vytvořen pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ, kteří chtějí učit o změně klimatu a hledají informační i metodickou podporu pro vlastní výuku. Otevřen je však komukoliv se zájmem o téma, tedy v něm jako skautský vedoucí také najdeš užitečnou podporu a návody. 

 • 10 připravených klimatických lekcí Nabídka je široká: od tématu mokřadů po mediální obraz. 
 • Projektovou výukou ke klimatickému vzdělávání  A co na to jít skrze projektovou výuku? Inspiruj se v metodice nabízející teorii a příklady ze školní praxe
 • Metodické tipy k učení se o klimatu Jak s tématem klimatu začít? Co kluci a holky o změně klimatu vědí a jak se cítí? Série otázek a rychlých odpovědí sestavených pro výuků ve školách ale volně přenositelných i do Junáka.

Lidé v pohybu

 • Metodika (ve formě publikace i interaktivního webu) si klade za cíl skrze podporu práce s tématy uprchlictví a migrace ilustrovat práci s kontroverzními tématy obecně. Opírá se o skautské hodnoty a přináší konkrétní programy i metodické tipy jak vést diskuze, reflexe nebo jaké jsou techniky na podporu kritického myšlení. 

Fakta o klimatu

 • Web, který přináší řadu užitečných (info) grafik k tématu klimatu na základě věrohodných dat ze statistických úřadů. 

Klimatickazmena.cz

 • web od Czech Globe plný aktuálních map či infografik věnující se klimatické změně a jejich projevech. Využít můžete i Průvodce změnou klimatu , který v 10 kapitolách přehledně shrnuje základní fakta a informace o  o klimatické změně - co ji způsobuje, jaké jsou její již pozorované dopady a jaké projevy můžeme očekávat v budoucnu.

Jak vaše klubovna/​domácnost přispívá ke změně klimatu?

 • Pracovní listy programu Ekoškoly, pomocí kterých můžete zjistit, jak vaše klubovna nebo domácnost přispívá je změně klimatu anebo naopak pomáhá zmírňovat její důsledky.

Globální kompas

 • nám může pomoci chápat vztahy, které nás spojují s lidmi a místy v jiných částech planety a naučit se rozhodovat s vědomím, že dopad našich činů se může projevit na různých místech celého světa.

Dejte si PUSU! Prolistujte si příručku udržitelných skautských akcí (PUSA pro svět) a načerpejte konkrétní inspiraci i myšlenky, které vás navedou, jak o přípravách přemýšlet. 

Publikace je praktickou oporu pro skautské týmy, které i v samotné organizaci výprav, táborů, kurzů i velkých jamboree vidí příležitost pro utváření lepšího světa. Je v ní zpracováno pět oblastí: místo konání, jídlo, drogerie a osobní hygiena, materiální zajištění a ceny a upomínkové předměty. Vedle spotřebitelských témat se v příručce dočtete i to, jak v týmu začít se změnou, jak téma udržitelnosti využít pro učení, nebo jak rozvíjet odpovědnou spolupráci s okolím.

Stáhněte si PUSU

Hledáte-li metodiku vzdělávání k odpovědné spotřebě a životnímu stylu, podívejte se na stránky projektu Odpovědná spotřeba , kde najdete odborné a metodické podklady, i pracovní listy pro přímé využití při přípravě programu.
Možná tebe nebo tvé kluky a holky v oddíle nepříjemné pocity v souvislosti s klimatickou změnou neminou. Je dobré vědět, že je to běžné a postupně problematiku detabuizovat a pracovat s ní. 

Pro některé lidi představuje současný stav planety a postupující environmentální krize velikou osobní zátěž. Pocity s tím spojené nazýváme environmentální žal či ekologická úzkost. Tyto pojmy zpravidla popisují nejen strach z budoucnosti v souvislosti s důsledky globální změny klimatu a dalšími problémy životního prostředí, ale také smutek z toho, že nenávratně zaniká část přírodního světa. Více o problematice a psychologické pomoci najdeš na webu Zdeňky Voštové anebo se můžeš podívat na její přednášku , kdy byla hostem Skautského institutu.

Pro přiblížení problematiky mrkni například na pořad ČT Nedej se! s tématem environmentálního žalu .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.