( Aktuální )
Zveřejněno 7. 5. 2024
Barbora Trojak (Brambůrka)
KÚJ – tisková mluvčí
barbora.trojak@skaut.cz
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Petr Vaněk (Permi)

Dobré jméno skautingu – jak a proč ho budovat

Dobré jméno skautingu je společná práce. Usilujeme o to, aby lidé kolem nás věděli, o co se skauting snaží a co pro mladé lidi, ale i pro celou společnost dělá.

Čím více lidí bude vnímat skauting pozitivně, tím lépe pro nás. 

  • O skautská dobrodružství bude mít zájem více holek a kluků, kteří zatím skauty nejsou. 
  • Více dospělých bude zvažovat, jestli dobrovolnictví ve skautingu není to, čemu chtějí věnovat svůj čas a energii. 
  • Více firem, ale i volených zástupců v obcích nebo krajích, bude vědět, k jakým úžasným cílům přispívají, pokud podporují skauting, a jaký to má význam pro společnost. 
  •  A zároveň utvářením srozumitelného pozitivního obrazu skautingu pomáháme třeba i našim skautkám a skautům vytvářet lepší prostředí v neskautských kolektivech. Každý je prostě rád, když věnuje čas a úsilí něčemu, co ostatní pokládají za výtečné. A o nic menšího se v komunikaci o skautingu nehraje.

Jak podporovat dobré jméno skautingu? 

Buďte poznat!

Noste skautské oblečení či doplňky, na výpravě s oddílem mějte oddílová trička, kroje či šátky. Ale zároveň se nezapomeň(te) chovat podle skautských hodnot a pravidel slušného chování. Obléknutím skautského kroje, šátku nebo třeba připnutím skautské placky na batoh totiž říkáš ostatním: “Jsem skaut/​ka”. To znamená, že třeba v prostředcích hromadné dopravy, v obchodě nebo kdekoli jinde ve veřejném prostoru od tebe lidé budou očekávat ohleduplnost, slušnost a dodržování pravidel. 

Naplňujte očekávání

Obzvlášť pokud máte na sobě skautský kroj, jste na výpravě, vystupujete jako skauti. Z vašeho selhání (ať už se dá jakkoliv snadno pochopit – jsme lidé, ne roboti), je totiž jednoduše selhání všech skautů a skautek nebo celé organizace. 

Mluvte o skautingu

Jako jednotlivci, jako oddíly, jako střediska, jako rodiče, jako známé osobnosti. "Mluvení" o skautingu musí mít obsah a nemá slibovat něco, čím skauting není. Má vhodným způsobem překládat skautská dobrodružství do slovníku společnosti, jejíž jsme součástí. Má ukazovat skutečné skautské příběhy, ukazovat to, co skauting skutečně dělá. Přispívá to k tomu, že si lidé kolem nás budou skládat v hlavě ještě přesnější a pozitivnější obraz o skautingu, než mají dnes. A díky tomu poroste i důvěra a podpora skautingu.

Neboj se říct o zpětnou vazbu

Neváhej se obrátit na členy a členky organizace, které se komunikací zabývají. Poslouží ti facebooková skupina Bavíme se o propagaci skautingu. Příklady dobré praxe jsou rovněž vítány pro inspiraci druhých.

Facebooková skupina Bavíme se o propagaci skautingu.

A na co si dát naopak pozor?

Jazyk našeho kmene

S publikem někdy nemluvíme srozumitelným jazykem. Zkuste si udělat průzkum a zeptat se neskautů, co si představí pod pojmy rádce, středisko, družina, oddílovka, trojdenka, bojovka, ešák…Stojí za to je doplnit vysvětlením, pokud mluvíte s rodiči nebo nováčkem. 

Stereotypní komunikace 

Ne vždy ukazujeme skauting v šířce a pestrosti, kterou má. Naše činnost přece nestojí jen na výpravách do přírody, nástupem netrávíme 100 % času na táboře. Mnoho lidí o nás vinou stereotypní komunikace má zkreslené představy. Skauti jsou jako armáda, skauti se pořád modlí, jen si hrají a žijí mimo reálný svět – možná jste se s nimi už také setkali a stojí za to je nepodporovat. 

Zklamání

Říká se, že sympatie lidí do největší míry ovlivňuje jejich osobní zkušenost a doporučení známých. Veřejnost má od skautů a skautek vysoká očekávání, a pokud se lidé setkají se skauty, kteří je nenaplní, zklamání na jejich straně je jistota. A pravděpodobně o něm poví i dalším. 

Dávejte také pozor na to, co a komu sdílíte na sociálních sítích – ať už jde o neslušné výrazy, podporu užívání návykových látek nebo explicitní videa/​fotografie. Zvlášť za předpokladu, že mezi “přáteli” a sledujícími máte rodiče dětí, které vedete.

Čestná stráž a další reprezentace 

Jako skautky a skauti jsme součástí společnosti. Máme vztah k místu, kde žijeme, k jeho historii, událostem, osobnostem. Existuje mnoho způsobů, jak skauting takové vztahy pomáhá naplňovat, jedním z nich může být i služba skautské čestné stráže při vybraných příležitostech. Pokud si nejste jistí, co taková čestná stráž může obnášet, jak ji zařídit, pomůže vám Doporučení pro skautské čestné stráže. 

Apolitičnost Junáka – českého skauta

Junák – český skaut je zcela stranicky neutrální, tedy nekloní se k žádné politické straně a nijak nevstupuje do svobodného soupeření politických subjektů. 

Máme však jasná a dlouhodobá stanoviska k otázkám jako je komunismus, nacismus, fašismus, rasismus, ochrana životního prostředí, lidská práva a dalším, která jsou ve své podstatě také politickými tématy. Apolitičnost skautingu je vedením Junáka – českého skauta dlouhodobě vnímána jako nutnost stát stranou stranického boje. Není to závazek mlčet k tématům, která jsou skautingu vlastní, třeba práva mladých, ochrana lidských práv, životní prostředí, historická paměť a mnohá další.

Na svém jednání 2. června 2019 schválilo Náčelnictvo usnesení k občanské angažovanosti a apolitičnosti Junáka – českého skauta. Navázalo tím na usnesení Valného sněmu v Kolíně z roku 2011, které se vymezuje vůči hnutím a směrům vycházejících z komunistické, nacistické či fašistické ideologie. 

Související články k apolitičnosti

Články s plnými texty souvisejících usneseními Náčelnictva a Valného sněmu dočasně najdete ještě v rámci archivních článků staré Křižovatky, kde si je můžete v plném znění přečíst.

(FIX ME - Výše uvedené archivní texty je třeba přesunout a pak nově prolinkovat)

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.