( Aktuální )
Zveřejněno 15. 2. 2024
Barbora Trojak (Brambůrka)
KÚJ – tisková mluvčí
barbora.trojak@skaut.cz
Lukáš Neuheisl
TDC – koordinátor skautské grafiky
lukas.neuheisl@skaut.cz
Hana Kolářová (Hadka)
TDC – Redaktorka externí komunikace
hana.kolarova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Petr Vaněk (Permi)

Základní prvky Skautského vizuálního stylu

Při tvorbě jakýchkoliv skautských materiálů je důležité držet jednotný vizuální styl. Jde o naši vizitku, o první dojem, který má sílu ukázat profesionalitu našeho působení a zdůraznit naši jednotu. Kromě výchovy dětí organizujeme různorodé akce, dobrovolničíme a pomáháme, a i když je nás opravdu hodně, sdílíme stejné hodnoty. Chceme, aby nás tak vnímala i veřejnost. Vystupovat pod stejnými atributy pomáhá budovat silnou a atraktivní značku. Lidé nás tak budou vnímat a s důvěrou nám svěřovat to nejcennější, svoje děti.

Aktuální skautský grafický manuál najdeš zde .

Sdílená složka s grafickými prvky ke stažení na Google Disku.

Plakát s rychlým přehledem SVS.

Prvky Skautského vizuálního stylu

V oficiální komunikaci používáme plný název organizace Junák – český skaut, v běžném hovoru pak slovní značku SKAUT (případně malými písmeny skaut) a hovoříme o skautech a skautkách. Můžeme také používat různé rozumné modifikace, jako třeba hashtag #SKAUT a adresu SKAUT.CZ. Není ale možné použít nápis SKAUT jako náhradu za logo: proto u něj vždy musí být i grafický symbol.

Více o názvu najdeš v kapitole 1 Skautského grafického manuálu

Znak vyčleňujeme pro slavnostní příležitosti: pro použití na vlajkách, vyznamenáních, pamětních deskách a dalších niterných a citově silných výstupech. Není k němu připojený žádný text, a existuje pouze v plnobarevné a liniové variantě. Liniovou variantu lze přebarvovat dle potřeby za dodržení pravidel pro práci s barvami, plnobarevnou variantu je přebarvovat zakázáno.

Více o skautském znaku najdeš v kapitole 4 SGM Skautský znak na Disku SGM

Používáme dva druhy písma, která k sobě ladí a pomáhají k jasné identifikaci naší grafiky, a to na všech dokumentech i webových stránkách:

Písmo SKAUT Bold vzniklo speciálně pro skauty, má pouze velká písmena a hodí se na nadpisy, loga a názvy a jiná výrazná sdělení (je ostatně použité i v logu). Obsahuje navíc několik speciálních znaků (třeba lilii či skautský pozdrav), které lze použít i jako dekorativní prvky. Silně nedoporučujeme jej využívat pro odstavce a delší texty.

Písmo TheMix navazuje na dřívější vizuální styl, a svými čtyřmi řezy (normální, tučný, kurziva a tučná kurziva) je vhodné pro celé odstavce a podnadpisy.

Obě písma je možné použít i na všechny skautské weby, k dispozici jsou ve většině používaných formátů.

Jestliže to umělecká stylizace vyžaduje, je možné skautská písma nahradit jinými, např. dekorativními písmy. Pamatujme, že písma se v souborech kancelářských aplikací zobrazují jen tam, kde jsou nainstalovaná. Pokud zasíláme např. tiskový dokument úřadům, je nutné jej pro správné zobrazení převést do formátu PDF nebo využít systémová či administrativní písma. Pro tyto účely využíváme např. písma Calibri, Times New Roman nebo Open Sans.

Více o písmech a typografii najdeš v kapitole 6 Skautského grafického manuálu Písma na Disku SGM

Organické tvarosloví

Hlavním grafickým principem jsou: zaoblené a organické tvary, (zdánlivě) nahodilé uspořádání, mozaika složená z různých prvků. Jako podklady pro texty a jiné objekty tak zřídka používáme obdélníky a jiné ostré geometrické tvary: dáváme přednost oblým tvarům (připomínajícím brambory, kameny, sněhové koule...). I uspořádání objektů volíme „nahodilé“, spíše připomínající rozházené listí než tabulku.

Tyto tvary bychom přes sebe neměli překrývat a vytvářet tak vizuální konflikty. Zanechejme jim i jejich případnému obsahu dostatek prostoru. Protože jsou oblé tvary náročné na prostor, je v některých případech (např. větší textové bloky) vhodnější uzavřít text do pravidelnějšího tvaru, který je prostorově méně náročný. Snažme se, aby použité pravidelné (či téměř pravidelné) tvary zůstaly s oblými rohy a měly okolo sebe dostatek prostoru.

Tlumíme barevné kontrasty

Grafický manuál uvádí hned čtyři palety barev, které se vyznačují malou kontrastností a prací „tón v tónu. Jsou mezi nimi palety pro různé nálady: přírodní a zemité, vzdušné a lehké, i pestré a živé. Jistotou je volba jedné barvy v odstínech napříč paletami, například pro zvýšení kontrastu nebo ozvláštnění výstupu. Osvědčenou volbou je využití barev z jedné palety, je ale potřeba vyhnout se příliš ostrým rozdílům.

Také proto téměř nikdy nepoužíváme černou barvu a pokud to situace umožňuje, mnohem lepším řešením je nahradit černou tmavými odstíny použitých barev. To také znamená, že barvy z barevných palet nejsou ty jediné, které můžeme používat. Zkušenější grafici často využijí palety jako základ pro hledání nových odstínů a kombinací. V tomto případě postupujeme s citem a využíváme přístupu „tón v tónu“.

Kromě jich popsaných palet najdeme v manuálu také paletu barev skautského loga. Zatímco pro logo je výraznost a kontrastnost obvykle žádaná, pro ostatní grafické prvky tuto paletu spíše nepoužíváme, právě z důvodu velkého kontrastu mezi modrou a oranžovou.

Barvy skautské šátkové řady

Šestice barev, kterou zatím nenajdete v grafickém manuálu, vychází z nové skautské šátkové řady, přičemž každá z nich náleží jedné výchovné kategorii. Tyto barvy nedoporučujeme používat jako další barevnou paletu, jelikož jsou barvy (podobně jako v paletě skautského loga) příliš kontrastní. Jednotlivé barvy je ale dle potřeby možné využívat v grafických návrzích.

Barvy ze skautské šátkové řady je také možné využít pro výrobu vlastních textilních materiálů. V takovém případě je třeba využít systém barev – Pantone Matching System. Blízké pantone barvy pro výchovné kategorie najdete v tomto dokumentu ve sdílené složce . Je ale třeba mít na paměti, že se nejdená o exaktní převod.

Více o organickém tvarosloví najdeš v kapitole 7 SGM Organické tvary na Disku SGM Více o barvách najdeš v kapitole 8 SGM

Bez těchto prvků se při běžné tvorbě lze obejít, ale slouží pro ozvláštnění výstupů i jinak než barvami a tvary.

Doplňkové symboly

Pozdrav, skautská lilie, nebo třeba podsadový stan a turbánek mohou sloužit jako drobná dekorace i stěžejní výtvarný prvek. A některé z nich jsou obsažené i v písmu SKAUT Bold, takže se dají umístit přímo do textu.

Symboly z nové šátkové řady

Dobrodružství, charakter, příroda, kamarádi. Skautské hodnoty a zážitky, které nás provází celým životem, lze stručně shrnout do čtveřice slov a s nimi spojených symbolů. Přesně ty jsou i na nové šátkové řadě, ale také tam, kde se zrovna hodí je použít.

Tapety

Poslouží hlavně jako dekorativní pozadí. Pozor na konflikty s ostatními prvky, snažíme se jim vyhnout.

Členitá lilie

Pokud chceme vytvořit dekorativní tapetu, výřez nebo jiným způsobem aplikovat dekorativní symbol podobný logu, můžeme použít členitou lilii. Vynikne hlavně ve větších velikostech a nezastupuje skautské logo, ale jinak je zcela k službám. U jednobarevné varianty dáváme pozor na pravidlo tmavého psa.

Doplňkové značky

Využijeme je zejména v případě, když chceme výstup jasně identifikovat pro konkrétní věkovou skupinu. Patří sem kromě znaku vlčat, světlušek, roverů a rangers také znak vodních skautů a skautek (o tom dále níže), znaky lesních škol a kurzů nebo celosvětových skautských organizací. Jejich použití je čistě dekorativní a nenahrazuje použití skautského loga.

Více o doplňkových grafických prvcích najdeš v kapitole 9 SGM Doplňkové grafické prvky na Disku SGM Více o doplňkových značkách najdeš na straně 5.5 SGM Doplňkové grafické značky na Disku SGM Informace ke skautskému kroji

Vodní skauti a skautky tvoří nezanedbatelnou součást českého skautingu a byla by škoda, aby se na vodní dobrodružství vizuálně zapomnělo. Pro tvorbu vodácké grafiky doporučujeme využít tyto prvky:

Slovní identifikace ve skautském logu

Neváhejte si do skautského loga napsat, že jste vodní skauti a skautky. Generátor loga s tím pomůže. Ale pozor na délku!

Znak vodních skautů a skautek

Kresebně vyladěný znak, pro svou vrstevnatost přezdívaný „sendvič“, je hlavním dekorativním symbolem vodních skautů a skautek. Nezastupuje skautské logo, ale dá se pohodlně využít jako dekorace grafických výstupů. K dispozici je v plnobarevné variantě i v liniové jednobarevné. Pracujeme s ním stejně jako s ostatními doplňkovými značkami.

Odstíny modré (a žluté) barvy

Modrá uklidňuje, dobře se čte i používá a hodí se pro práci tón v tónu s vodáckými fotkami. Drobné akcenty oranžové mohou grafice přidat hloubku, ale pozor na přílišné kontrasty

Fotografie z činnosti

Nic nepopíše vaše dobrodružství jako dobré fotky.

Předpřipravené šablony

Více o grafické tvorbě pro vodní skauting najdeš v samostatném přehledu Znak vodních skautů a skautek na Disku SGM

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.