( Aktuální )
Zveřejněno 23. 1. 2024
Barbora Trojak (Brambůrka)
KÚJ – tisková mluvčí
barbora.trojak@skaut.cz
Hana Kolářová (Hadka)
TDC – Redaktorka externí komunikace
hana.kolarova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Petr Vaněk (Permi)

Zajímavosti o skautingu

 • Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku.
 • Za posledních 10 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil o více než 50 procent,  na současných víc než 75 650. 
 • V Česku je téměř 2 300 oddílů. Na zakládání nových pracujeme! 
 • Oddíly a střediska podporuje na 13 500 dobrovolníků a dobrovolnic. 
 • Každé léto děláme více než tisícovku táborů. Jsme největší pořadatel táborů v Česku!
 • Název Junák – český skaut používáme od roku 2015, mimo jiné vyjadřuje, že slovo “junák” je českým ekvivalentem pro mezinárodní označení “skaut”. 
 • Junák – český skaut je pevnou součástí mezinárodního skautského společenství, je zakládajícím členem Světové organizace skautského hnutí (WOSM) a Světové organizace skautek (WAGGGS).
 • Skauting byl založen v Anglii v roce 1907 (Robert Baden-Powell), český skauting v roce 1911 (Antonín Benjamín Svojsík). První tábor u nás proběhl v létě roku 1912 nedaleko Lipnice nad Sázavou. 
 • Na světě je více než 60 milionů skautů a skautek a skauting je aktivní ve 216 zemích a teritoriích světa.
 • Český skauting byl totalitními režimy zakázán hned třikrát: v roce 1940 nacisty, v roce 1950 a 1970 komunisty.
 • Naše organizace má demokratickou strukturu, zástupci jednotlivých skautských středisek si pravidelně volí své reprezentanty v Náčelnictvu, které je takovým skautským parlamentem. 
 • Jednou za 4 roky probíhá Světové skautské jamboree, setkání skautů a skautek z celého světa. To poslední bylo v Jižní Koreji v roce 2023 a vyrazilo na něj téměř 500 skautů a skautek z České republiky.  
 • Kroj dal skautům a skautkám do vínku jeho zakladatel Robert Baden Powell. Dnes je význam skautského kroje především v tom, že jím vyjadřujeme příslušnost k nějakému společenství a veřejnost nás podle něj snadno pozná. Šátek je náš poznávací znak, který máme společný se skautkami a skauty z celého světa.  
 • Patronem skautů a skautek je svatý Jiří. Jeho svátek, 24. duben, slavíme jako Skautský den. Robert Baden-Powell zvolil sv. Jiří, protože je vzorem odvahy a boje proti zlu. 

Jak nás vidí veřejnost? 

 • 9 z 10 rodičů a prarodičů by podpořilo děti v zájmu o členství ve skautu. (Od roku 2019 počet vzrostl ze 78 procent na současných 90 procent.)
 • 75 %  populace věří, že ve skautu získá člověk dovednosti, které mu v budoucnu pomohou v kariérním uplatnění. 
 • S výrokem Obce by měly skauting podporovat souhlasilo v roce 2023 74 % respondentů, v roce 2019 pak 70 % respondentů. 
 • 80 % lidí si myslí, že ve skautu si člověk najde dobré kamarády.
 • Dvě pětiny lidí si myslí, že skaut je levnější než ostatní aktivity pro děti.
 • Více než polovina lidí ví, že skautští vedoucí vykonávají svou činnost jako dobrovolníci. (56 % lidí oproti 58 % v roce 2019)
 • 82 % Čechů věří, že skauting člověka rozvíjí všestranným způsobem.
 • Více než polovina lidí by byla ochotna podpořit organizaci Junák – český skaut, a to jak finančně, tak například i znalostmi.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.