( Aktuální )
Zveřejněno 7. 6. 2023
Barbora Trojak (Brambůrka)
KÚJ – tisková mluvčí
barbora.trojak@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Petr Vaněk (Permi)

Zajímavosti o skautingu

 • Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku.
 • Za posledních 10 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil o více než 50 procent,  na současných téměř 69 tisíc. 
 • V Česku je více než 2 250 oddílů. Na zakládání nových pracujeme! 
 • Oddíly a střediska podporuje 12 tisíc dobrovolníků a dobrovolnic. 
 • Každé léto děláme více než tisícovku táborů. Jsme největší pořadatel táborů v Česku!
 • Název Junák – český skaut používáme od roku 2015, mimo jiné vyjadřuje, že slovo “junák” je českým ekvivalentem pro mezinárodní označení “skaut”. 
 • Junák – český skaut je pevnou součástí mezinárodního skautského společenství, je zakládajícím členem Světové organizace skautského hnutí (WOSM) a Světové organizace skautek (WAGGGS).
 • Skauting byl založen v Anglii v roce 1907 (Robert Baden-Powell), český skauting v roce 1911 (Antonín Benjamín Svojsík). První tábor u nás proběhl v létě roku 1912 nedaleko Lipnice nad Sázavou. 
 • Na světě je více než 60 milionů skautů a skautek a skauting je aktivní ve 216 zemích a teritoriích světa.
 • Český skauting byl totalitními režimy zakázán hned třikrát: v roce 1940 nacisty, v roce 1950 a 1970 komunisty.
 • Naše organizace má demokratickou strukturu, zástupci jednotlivých skautských středisek si pravidelně volí své reprezentanty v Náčelnictvu, které je takovým skautským parlamentem. 
 • Jednou za 4 roky probíhá Světové skautské jamboree, setkání skautů a skautek z celého světa. To poslední bylo v USA v roce 2019 a vyrazilo na něj 500 skautů a skautek z České republiky.  
 • Kroj dal skautům a skautkám do vínku jeho zakladatel Robert Baden Powell. Dnes je význam skautského kroje především v tom, že jím vyjadřujeme příslušnost k nějakému společenství a veřejnost nás podle něj snadno pozná. Šátek je náš poznávací znak, který máme společný se skautkami a skauty z celého světa.  
 • Patronem skautů a skautek je svatý Jiří. Jeho svátek, 24. duben, slavíme jako Skautský den. Robert Baden-Powell zvolil sv. Jiří, protože je vzorem odvahy a boje proti zlu. 

Jak nás vidí veřejnost? 

 • 7 z 10 lidí by dětem doporučilo skauting. 
 • 87 % Čechů a Češek považuje dobrovolnictví skautských vedoucích za přínos pro celou společnost, ale jen 58 % z nich ví, že vedoucí tuto práci vykonávají bezplatně. 
 • 84 % české veřejnosti si myslí, že ve skautu člověk zažije spoustu zážitků a dobrodružství. 
 • 82 % české veřejnosti si myslí, že ve skautu se člověk naučí pomáhat druhým.
 • 69 % lidí se staví ke skautům a skautkám pozitivně.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.