( Aktuální )
Zveřejněno 25. 7. 2021

Zajímavosti o skautingu

 • Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku.
 • Za posledních 10 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil o více než 50 procent,  na současných téměř 69 tisíc. 
 • V Česku je více než 2 250 oddílů. Na zakládání nových pracujeme! 
 • Oddíly a střediska podporuje 12 tisíc dobrovolníků a dobrovolnic. 
 • Každé léto děláme více než tisícovku táborů. Jsme největší pořadatel táborů v Česku!
 • Název Junák – český skaut používáme od roku 2015, mimo jiné vyjadřuje, že slovo “junák” je českým ekvivalentem pro mezinárodní označení “skaut”. 
 • Junák – český skaut je pevnou součástí mezinárodního skautského společenství, je zakládajícím členem Světové organizace skautského hnutí (WOSM) a Světové organizace skautek (WAGGGS).
 • Skauting byl založen v Anglii v roce 1907 (Robert Baden-Powell), český skauting v roce 1911 (Antonín Benjamín Svojsík). První tábor u nás proběhl v létě roku 1912 nedaleko Lipnice nad Sázavou. 
 • Na světě je více než 60 milionů skautů a skautek a skauting je aktivní ve 216 zemích a teritoriích světa.
 • Český skauting byl totalitními režimy zakázán hned třikrát: v roce 1940 nacisty, v roce 1950 a 1970 komunisty.
 • Naše organizace má demokratickou strukturu, zástupci jednotlivých skautských středisek si pravidelně volí své reprezentanty v Náčelnictvu, které je takovým skautským parlamentem. 
 • Jednou za 4 roky probíhá Světové skautské jamboree, setkání skautů a skautek z celého světa. To poslední bylo v USA v roce 2019 a vyrazilo na něj 500 skautů a skautek z České republiky.  
 • Kroj dal skautům a skautkám do vínku jeho zakladatel Robert Baden Powell. Dnes je význam skautského kroje především v tom, že jím vyjadřujeme příslušnost k nějakému společenství a veřejnost nás podle něj snadno pozná. Šátek je náš poznávací znak, který máme společný se skautkami a skauty z celého světa.  
 • Patronem skautů a skautek je svatý Jiří. Jeho svátek, 24. duben, slavíme jako Skautský den. Robert Baden-Powell zvolil sv. Jiří, protože je vzorem odvahy a boje proti zlu. 

Jak nás vidí veřejnost? 

 • 7 z 10 lidí by dětem doporučilo skauting. 
 • 87 % Čechů a Češek považuje dobrovolnictví skautských vedoucích za přínos pro celou společnost, ale jen 58 % z nich ví, že vedoucí tuto práci vykonávají bezplatně. 
 • 84 % české veřejnosti si myslí, že ve skautu člověk zažije spoustu zážitků a dobrodružství. 
 • 82 % české veřejnosti si myslí, že ve skautu se člověk naučí pomáhat druhým.
 • 69 % lidí se staví ke skautům a skautkám pozitivně.
 • Další informace: https://www.skaut.cz/vyzkum2019/

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.