( Aktuální )
Zveřejněno 15. 2. 2024
Barbora Bartošová (Georgie)
KÚJ – asistentka Kanceláře ústředí
barbora.bartosova@skaut.cz

Vzdělávání

Řešíme veškerou administrativu kolem skautských vzdělávacích akcí, získávání kvalifikací, hodnocení vzdělávacích projektů a přidělování odpovídajících dotací. Poskytujeme poradenský servis vzdělavatelům. Zabýváme se aktualizací kvalifikací a perspektivami skautského vzdělávání do budoucna.

Úzce spolupracujeme s Odborem pro vzdělávání, se skupinou Tkaní tvořenou představiteli instruktorských škol (lesních i nelesních) a s dalšími pracovními skupinami.

Kontaktovat nás můžete na adrese vzdelavani@skaut.cz .

Filip Hlavinka - Mukóki

Filip Hlavinka - Mukóki

zpravodaj pro vzdělávání

filip.hlavinka@skaut.cz, 605 778 792 (STS)

Michal Peroutka - Pérák

Michal Peroutka - Pérák

koordinátor vzdělávání

michal.peroutka@skaut.cz, 734 238 508 (STS)

Pérák se podílí na strategickém a koncepčním plánování vzdělávacího systému Junáka - českého skauta, na řízení jeho kvality a na koordinaci některých projektů. Spadá pod něj také vzdělávací agenda jako taková, dále komunikace a všestranný servis pro skautské vzdělavatele a další zájemce o skautské vzdělávání. Někdejší vůdce VLK Ursus a garant OČK vedení oddílu. Aktuálně zpravodaj pro vzdělávání 1. střediska Kolín.

Martin Kolovský - Marťan

Martin Kolovský - Marťan

asistent vzdělávání

martin.kolovsky@skaut.cz

Marťan jako asistent vzdělávání má na starosti několik oblastí. Koordinuje udělování odborných činovnických kvalifikací (OČK), kde komunikuje se žadateli a garanty a spolu se zpravodajem VRJ pro vzdělávání zajišťuje funkčnost celého systému. Dále se na Marťana mohou obracet týmy, které by chtěly zakládat nový kurz nebo ho už založily a potřebují jakoukoliv pomoc. Marťan podporuje i týmy kolem čekatelských a vůdcovských zkoušek bez kurzu a snaží se rozšiřovat jejich nabídku. Kromě toho dohlíží na projekt Kurzy Kurzům, což je prostor pro sdílení zkušeností a inspirace mezi skautskými vzdělavateli.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.