( Aktuální )
Zveřejněno 21. 11. 2022
Barbora Bartošová - Georgie
KÚJ - asistentka Kanceláře ústředí
barbora.bartosova@skaut.cz

Vzdělávání

Řešíme veškerou administrativu kolem skautských vzdělávacích akcí, získávání kvalifikací, hodnocení vzdělávacích projektů a přidělování odpovídajících dotací. Poskytujeme poradenský servis vzdělavatelům. Zabýváme se aktualizací kvalifikací a perspektivami skautského vzdělávání do budoucna.

Úzce spolupracujeme s Odborem pro vzdělávání, se skupinou Tkaní tvořenou představiteli instruktorských škol (lesních i nelesních) a s dalšími pracovními skupinami.

Kontaktovat nás můžete na adrese vzdelavani@skaut.cz .

Filip Hlavinka - Mukóki

Filip Hlavinka - Mukóki

zpravodaj pro vzdělávání

filip.hlavinka@skaut.cz

Michal Peroutka - Pérák

Michal Peroutka - Pérák

koordinátor vzdělávání

michal.peroutka@skaut.cz, 734 238 508

Pérák se podílí na strategickém a koncepčním plánování vzdělávacího systému Junáka - českého skauta, na řízení jeho kvality a na koordinaci některých projektů. Spadá pod něj také vzdělávací agenda jako taková, dále komunikace a všestranný servis pro skautské vzdělavatele a další zájemce o skautské vzdělávání. Někdejší vůdce VLK Ursus a garant OČK vedení oddílu. Aktuálně zpravodaj pro vzdělávání 1. střediska Kolín.

Jaroslav Petřík - Australan

Jaroslav Petřík - Australan

koordinátor OČK

australan@skaut.cz, 605 551 815 (STS)

Australan je koordinátorem odborných činovnických kvalifikací (OČK). Zpracovává jednotlivé žádosti, komunikuje s garanty, spolu se zpravodajem VRJ pro vzdělávání zajišťuje funkčnost garantských skupin jednotlivých oborů. Připravuje každoroční Společný seminář OČK.

Mimo práci je stálým instruktorem Jesenické lesní školy, kde má na starosti výzvy a pomáhá, s čím je právě potřeba. Působí také v jablonecké komisi vůdcovských zkoušek.

Simona Kubátová

koordinátorka vzdělávacích týmů

Simča zastává pozici koordinátorky vzdělávacích týmů. Jejím úkolem je podpora nově vznikajících kurzů a může se na ni obracet kdokoli, kdo hledá podporu při zakládání nového kurzu, nebo kdo by rád nabídl svou pomoc již existujícím či nově vznikajícím projektům a týmům. 

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.