( Aktuální )
Zveřejněno 7. 8. 2023
Barbora Bartošová (Georgie)
KÚJ – asistentka Kanceláře ústředí
barbora.bartosova@skaut.cz

Vzdělávání

Řešíme veškerou administrativu kolem skautských vzdělávacích akcí, získávání kvalifikací, hodnocení vzdělávacích projektů a přidělování odpovídajících dotací. Poskytujeme poradenský servis vzdělavatelům. Zabýváme se aktualizací kvalifikací a perspektivami skautského vzdělávání do budoucna.

Úzce spolupracujeme s Odborem pro vzdělávání, se skupinou Tkaní tvořenou představiteli instruktorských škol (lesních i nelesních) a s dalšími pracovními skupinami.

Kontaktovat nás můžete na adrese vzdelavani@skaut.cz .

Filip Hlavinka - Mukóki

Filip Hlavinka - Mukóki

zpravodaj pro vzdělávání

filip.hlavinka@skaut.cz, 605 778 792 (STS)

Michal Peroutka - Pérák

Michal Peroutka - Pérák

koordinátor vzdělávání

michal.peroutka@skaut.cz, 734 238 508 (STS)

Pérák se podílí na strategickém a koncepčním plánování vzdělávacího systému Junáka - českého skauta, na řízení jeho kvality a na koordinaci některých projektů. Spadá pod něj také vzdělávací agenda jako taková, dále komunikace a všestranný servis pro skautské vzdělavatele a další zájemce o skautské vzdělávání. Někdejší vůdce VLK Ursus a garant OČK vedení oddílu. Aktuálně zpravodaj pro vzdělávání 1. střediska Kolín.

Simona Kubátová

Simona Kubátová

koordinátorka vzdělávacích týmů a OČK

simona.kubatova@skaut.cz

Simča zastává pozici koordinátorky vzdělávacích týmů. Jejím úkolem je podpora nově vznikajících kurzů a může se na ni obracet kdokoli, kdo hledá podporu při zakládání nového kurzu, nebo kdo by rád nabídl svou pomoc již existujícím či nově vznikajícím projektům a týmům. 

Také je koordinátorkou odborných činovnických kvalifikací (OČK). Zpracovává jednotlivé žádosti, komunikuje s garanty, spolu se zpravodajem VRJ pro vzdělávání zajišťuje funkčnost garantských skupin jednotlivých oborů. Připravuje každoroční Společný seminář OČK.

Radek Procyk

Radek Procyk

koordinátor koncepce vzdělávání

maverick@skaut.cz

Maverick má na starosti novou koncepci vzdělávání a spolu s dalšími zaměstnanci kanceláře a řadou dobrovolníků se snaží posunout vzdělávání tak, aby více odpovídalo našim současným potřebám a velikosti organizace.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.