( Aktuální )
Zveřejněno 19. 4. 2022
Herianová Dominika - Domča
KÚJ - asistentka Kanceláře ústředí
dominika.herianova@skaut.cz

Vzdělávání

Řešíme veškerou administrativu kolem skautských vzdělávacích akcí, získávání kvalifikací, hodnocení vzdělávacích projektů a přidělování odpovídajících dotací. Poskytujeme poradenský servis vzdělavatelům. Zabýváme se aktualizací kvalifikací a perspektivami skautského vzdělávání do budoucna.

Úzce spolupracujeme s Odborem pro vzdělávání, se skupinou Tkaní tvořenou představiteli instruktorských škol (lesních i nelesních) a s dalšími pracovními skupinami.

Kontaktovat nás můžete na adrese vzdelavani@skaut.cz .

Filip Hlavinka - Mukóki

Filip Hlavinka - Mukóki

zpravodaj pro vzdělávání

filip.hlavinka@skaut.cz

Michal Peroutka - Pérák

Michal Peroutka - Pérák

koordinátor vzdělávání

michal.peroutka@skaut.cz, 734 238 508

Pérák se podílí na strategickém a koncepčním plánování vzdělávacího systému Junáka - českého skauta, na řízení jeho kvality a na koordinaci některých projektů. Spadá pod něj také vzdělávací agenda jako taková, dále komunikace a všestranný servis pro skautské vzdělavatele a další zájemce o skautské vzdělávání. Někdejší vůdce VLK Ursus a garant OČK vedení oddílu. Aktuálně zpravodaj pro vzdělávání a personalistiku 1. střediska Kolín.

Jaroslav Petřík - Australan

Jaroslav Petřík - Australan

koordinátor OČK

australan@skaut.cz, 605 551 815 (STS)

Australan je koordinátorem odborných činovnických kvalifikací (OČK). Zpracovává jednotlivé žádosti, komunikuje s garanty, spolu se zpravodajem VRJ pro vzdělávání zajišťuje funkčnost garantských skupin jednotlivých oborů. Připravuje každoroční Společný seminář OČK.

Mimo práci je stálým instruktorem Jesenické lesní školy, kde má na starosti výzvy a pomáhá, s čím je právě potřeba. Působí také v jablonecké komisi vůdcovských zkoušek.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.