( Aktuální )
Zveřejněno 29. 2. 2024
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

ICT tým

Spravujeme a rozvíjíme skautIS jako hlavní informační systém organizace napříč nejrůznějšími agendami. Součástí je i podpora uživatelů skautISu a správa nápovědy. Mimo to získáváme a zpracováváme data ze skautISu pro provoz organizace i rozvoj projektů v nejrůznějších oblastech.

Spravujeme záznamy o klubovnách a základnách ve skautISu i na mapách. Kromě toho zajišťujeme skautské servery a klíčové webové projekty jako web závodů či systém pro registraci na velké akce. Nabízíme podporu k on-line nástrojům a benefitům jako jsou skautské Google služby (e-maily, disk apod.) či software v techsoup. Podporujeme dobrovolníky, kteří vytváří projekty spolupracující se skautISem, nebo vytváří užitečné on-line či mobilní aplikace. Úzce spolupracujeme s Infoodborem při konzultacích i zajišťování a podpoře nejrůznějších IT projektů a podporujeme Dobrý skautský web.

Můžete nás kontaktovat na e-mail podpora@skaut.cz , kde se vám pokusíme poradit a vyřešit váš problém se skautISem či online nástrojit.

Také můžete mkrnout na rady na webu napoveda.skaut.cz .

Ondřej Peřina - Jerry

Ondřej Peřina - Jerry

zpravodaj pro ICT a organizaci

ondrej.perina@skaut.cz

Má na starosti veškerou agendu z oblasti informačních technologií, online nástrojů a webových projektů i mobilních aplikací, kromě toho pod něj spadá oblast organizace Junáka - českého skauta, organizačních jednotek, členů, registrace a skautských předpisů. Mimo jiné pod něj spadá agenda spolkového rejstříku, přeměn organizačních jednotek (vznik, slučování i zániky) a souvisejících témat.

Jerry je lektorem kurzů střediskového minima (Střep a VHOD), manažerských kurzů jako MUŠKA či Hopík, vůdcovského "5:10 sever" či čekatelského kurzu Vocať Pocaď a některých dalších.

Jindřiška Voltrová

Jindřiška Voltrová

koordinátorka skautISu a podpory uživatelů

podpora@skaut.cz, 775 700 407 (STS)

Jindřiška má na starosti chod a rozvoj skautISu, ale také koordinaci a dohled nad podporou a nápovědou pro uživatele. Hlavní náplní její práce je rozvoj skautISu (příprava nových zadání, konzultace a analýzy nových funkcí a komunikace s programátory). Naprogramované části se svým týmem testuje a nasazuje do ostrého provozu. Mimo to s týmem rozvíjí nápovědu pro uživatele a koordinuje online podporu uživatelů skautISu a souvisejících služeb.

Veronika Cupalová - Veve

Veronika Cupalová - Veve

asistentka podpory skautISu

podpora@skaut.cz

Veve má na starost on-line podporu uživatelů skautISu, odpovídání na jejich dotazy, tvorbu nápovědy a návodů ke skautISu a on-line nástrojům. V rámci řešení hlášených chyb skautISu analyzuje a zpracovává podněty i podklady k dalšímu zpracování a řešení programátory či manažerem skautISu.
Milan Dvořák

Milan Dvořák

koordinátor vybraných online projektů

milan.dvorak@skaut.cz

Milan má na starost koordinaci a rozvoj některých skautských webů a online projektů (web závodů, rezervační systém SRS pro akce apod.), koordinuje provoz a rozvoj skautského LEBEDA hostingu.

Marie Konečná - Maňule

Marie Konečná - Maňule

koordinátorka ekonomických on-line projektů

marie.konecna@skaut.cz

Maňule se podílí na rozvoji skautIS v ekonomické oblasti. Připravuje nová zadání pro rozšíření funkcí a testuje funkčnost dotačních agend, hospodářských výkazů, rozpočtů akcí a táborů. Na starosti má také komunikaci, testování a rozvoj dalších on-line ekonomických nástrojů – účetnictví ESO a systém pro vyúčtování akcí H.skauting.cz . Dále se věnuje projektu kanceláře, který zjednoduší administrativu v  oblasti cestovních příkazů a umožní online schvalování a evidenci účetních dokladů a smluv. 

Maňule vede oddíl benjamínků v Praze na Proseku a dlouhodobě působí v revizní komisi na středisku. Založila facebookovou skupinu Hospodaření pro skauty , kde si skauti navzájem sdílí zkušenosti i problémy v oblasti hospodaření.

Tereza Tomášková

datová analytička

Zpracovává data ze skautISu, dělá datové analýzy, zprávu k registraci a nejrůznější exporty a přehledy pro ústřední projekty a týmy.

Otevřená data nebo možnost požádat o jiné speciální datové exporty lze na webu opendata.skaut.cz

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.