( Aktuální )
Zveřejněno 9. 6. 2021
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz

Medailonky členek a členů ÚRK

 Prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. (Johan)

V Junáku sloužím už páté funkční období jako předseda Krajské rady Junáka Pardubického kraje. Od roku 2001 jsem pracoval jako člen Rozhodčí a smírčí rady Junáka a dále jako člen různých revizních komisí či dozorčích rad. V oblasti vzdělávání vedu skautskou školu Stříbrná řeka, zde se zabývám se především oblastmi hospodaření a organizace. Vedu kurz pro hospodáře, organizační činovníky a revizory Hopík, kde mám na starosti hospodářskou část. Dlouhodobě publikuji jak vědecké, tak populárně naučné texty, vzdělávací materiály a metodiky, které jsou využívány v širokém spektru neziskových organizací. V oblasti kontroly se budu zaměřovat zejména na problematiku daní a účetnictví.

 

doc. Mgr. Ing. Jakub Procházka, Ph.D. (Citrón)

Jsem členem brněnského střediska Kompas a týmů vzdělávacích akcí Stříbrná řeka, Hopík a brněnského čekatelského a vůdcovského kurzu. Má zkušenosti z vedení oddílu, střediska, střediskové a krajské revizní komise, z okresní rady a Náčelnictva. Pracuje na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, kde se věnuje zejména tématům z oblasti řízení lidských zdrojů a personalistiky.

 

 Kateřina Musilová (Danělka)

Jsem členkou revizní komise Skautského institutu a Vzdělávacího centra Parvula. Byla jsem v instruktorském týmu prvních čekatelských lesních kurzů Pračolek, instruktorkou na Kapitánské lesní škole. Jsem instruktorkou Instruktorské lesní školy Sciens vincit a zdravotnického kurzu Perla, lektorem na Hopíku. Osm let práce na ekonomickém oddělení ústředí Junáka mi dalo praxi ve vyúčtování velkých akcí, proplácení cestovného či telefonních náhrad, vyúčtování dotací, především vzdělávacích akcí, v oběhu účetních dokladů atd. Na tyto oblasti se budu zaměřovat i nadále, stejně jako na komunikaci s jednotkami a pomoci jejich revizním komisím.

 

JUDr. Václav Dobrozemský (Vaša)

V Junáku - českém skautu zastávám funkci vedoucího střediska Pagoda Nový Jičín a předsedy krajské rady Junáka Moravskoslezského kraje. V oblasti vzdělávání působím jako lektor a člen zkušební komise na Čekatelském kurzu Mraveniště, který organizuje okres Nový Jičín. Přednáším i na dalších vzdělávacích akcích Junáka, například na Hopíku. Dlouhodobě publikuji na téma právo neziskových organizací. Zajišťuji hospodaření střediska, vyúčtování dotací na provoz i akce, psaní projektů a získávání dotací a grantů. V oblasti kontroly hospodaření se chci zaměřit například na kontrolu smluvních vztahů.

 

Mgr. Jiří Benda (Hurón)

Pocházím z Prahy, kde žiji a také pracuji ve službách našeho státu. Skautsky jsem ze střediska Platan z Prahy 4, kde jsem až do roku 2020 dělal dlouhá léta hospodáře střediska. V současnosti působím v týmu Severočeské záchranářské lesní školy a vůdcovského kurzu Ventus. Ač nejsem vzděláním ekonom či účetní, vzhledem k mé hospodářské historii, mám letité zkušenosti zejména s tzv. "jednoduchým účetnictvím" a činností na úrovni střediska či okresu, nicméně v minulosti jsem byl hospodářem několika akcí pořádaných přímo pod Ústředím Junáka.

 

 RNDr. Jan Fischer, Ph.D. (Hvězdář)

Jsem z 5. střediska Modřany, kde jsem 7 let vedl smečku vlčat a byl zástupcem vedoucího střediska. Od roku 2011 tam působím jako hospodář a správce loděnice. Od roku 2011 jsem také členem rady Kapitanátu vodních skautů a přístavným HKVS, kde jsem od roku 2014 také hospodářem a starám se o materiální podporu oddílů vodních skautů. Jsem také v revizní komisi kraje Praha. V oblasti vzdělávání se zaměřují na Kapitánské zkoušky (individuální kurzy a Kapitánská lesní škola vodních skautů) a specializované kurzy s vodáckým zaměřením (kurzy Vůdce malého plavidla, plavčík – záchranář, Lodní tesař), dále pomáhám při ČKL SEALs (organizace), Hopík (účtování akcí, grantové projekty).

 

Ing. Jakub Šimurda (Kolibřík)

Jsem registrován ve středisku Brána v Jičíně. Od roku 2007 působím v revizních komisích (střediska, kraje, ústředí). Civilní profesí jsem odborný pracovník Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí. Můj největší koníček je příroda a mimo to jsem také velký fanda železnice.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.