( Aktuální )
Zveřejněno 5. 2. 2024
Vojtěch Olbrecht (Fišer)
VRJ – zahraniční zpravodaj
vojtech.olbrecht@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Vojtěch Olbrecht (Fišer)

Erasmus+

Pokud potřebuješ radu ohledně zpracování projektového záměru nebo celé žádosti, obrať se přímo na kontaktní osobu Domu zahraniční spolupráce, Václava Vidíma (vaclav.vidim@dzs.cz).

Donor: Evropská unie

Shrnutí: Podpora typicky větších partnerských projektů napříč (skautskými) organizacemi na téma zapojení mladých; Evropské občanství; jazykové a digitální dovednosti; využívání informačních a komunikačních technologií; inovativní postupy neformálního vzdělávání; kulturní rozmanitost; sociálního začleňování; dialog s národními lídry atd.

Cíl: Zapojit mladé, neziskové a další organizace do utváření budoucnosti EU. Podporuje projekty, které účastníkům umožňují výměnu zkušeností, sdílení know-how, učení se novým věcem, poznání v nových tématech a mezikulturní přátelství.

Kdo může žádat: Žádat mohou mládežnické organizace v EU a EFTA (Evropské sdružení volného obchodu), včetně neziskových a nestátních organizací. Typicky je to třeba naše středisko, v některých projektech může žádat tzv. Neformální skupina, to je tým s alespoň 5 členy do 30 let.

Postup: O grant se žádá přes EU web , na kterém je i náhled žádosti (registrace k ničemu nezavazuje). Tou se zabývá národní agentura, pod kterou spadáme, tj. Dům zahraniční spolupráce (dále DZS). Proto je třeba projít si nejdříve DZS web tady si projít typy aktivit: Výměny mládeže, Projekty mobility pro pracovníky s mládeží (což jsou typicky všichni naši skautští vedoucí a činovníci), Aktivity participace mládeže, DiscoverEU (jízdenka po EU, kterou mohou využít roveři). Podle specifik si vybrat projekt, který vám bude sedět a začít plánovat.

Rozpočet: Každá aktivita má různá pravidla pro financování, ale obecně je podporováno cestování, ubytování a pod. formou paušální částky a tarifů pro jednotkové náklady. Vše se vám vypočítá automaticky v žádosti podle počtu účastníků, jejich místa bydliště (účastník ze Španělska dostane víc peněz na cestu než účastník ze Slovenska) atd.

Příklad: Projektům podaným v roce 2023 ve Výměně mládeže bylo přiznáno 100€ na účastníka v kategorii organizační podpora, 180€ v kategorii cestovní náklady na účastníka se vzdáleností cestování 100-499 km, v případě ekologicky šetrné cesty 210€. Pobytové náklady v ČR jsou 36€ účastník/​den. Je také možné získat finance na podporu inkluze, na mimořádné náklady a pro přípravnou návštěvu před akcí samotnou.

Termíny: na webu DZS vždy u konkrétního projektu, pro Výměny mládeže to typicky bývají 2 termíny za rok. Většinou 1. v únoru a 2. v říjnu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.