( Neúčinné )
Platné 30. 6. 2023 – Neomezeno

Erasmus+

POZOR: Toto je nová, ještě neúčinná verze
Pokud potřebuješ radu ohledně zpracování projektového záměru nebo celé žádosti, obrať se na kontaktní osobu Domu zahraniční spolupráce, skautku, Alžbětu Šidlovou - Sněží (alzbeta.sidlova@dzs.cz).

Donor: Evropská unie

Shrnutí: Podpora typicky větších partnerských projektů napříč (skautskými) organizacemi na téma zapojení mladých; Evropské občanství; jazykové a digitální dovednosti; využívání informačních a komunikačních technologií; inovativní postupy neformálního vzdělávání; kulturní rozmanitost; sociálního začleňování; dialog s národními lídry atd.

Cíl: Zapojit mladé, neziskové a další organizace do utváření budoucnosti EU. Podporuje projekty, které účastníkům umožňují výměnu zkušeností, sdílení know-how, učení se novým věcem, poznání v nových tématech a mezikulturní přátelství.

Kdo může žádat: Žádat mohou mládežnické organizace v EU a EFTA (Evropské sdružení volného obchodu), včetně neziskových a nestátních organizací. Typicky je to třeba naše středisko, v některých projektech může žádat tzv. Neformální skupina, to je tým s alespoň 5 členy do 30 let.

Postup: O grant se žádá přes EU web , na kterém je i náhled žádosti (registrace k ničemu nezavazuje). Tou se zabývá národní agentura, pod kterou spadáme, tj. Dům zahraniční spolupráce (dále DZS). Proto je třeba projít si nejdříve DZS web tady si projít typy aktivit: Výměny mládeže, Projekty mobility pro pracovníky s mládeží (což jsou typicky všichni naši skautští vedoucí a činovníci), Aktivity participace mládeže, DiscoverEU (jízdenka po EU, kterou mohou využít roveři). Podle specifik si vybrat projekt, který vám bude sedět a začít plánovat.

Rozpočet: Každá aktivita má různá pravidla pro financování, ale obecně je podporováno cestování, ubytování a pod. formou paušální částky a tarifů pro jednotkové náklady. Vše se vám vypočítá automaticky v žádosti podle počtu účastníků, jejich místa bydliště (účastník ze Španělska dostane víc peněz na cestu než účastník ze Slovenska) atd.

Příklad: Projektům podaným v roce 2023 ve Výměně mládeže bylo přiznáno 100€ na účastníka v kategorii organizační podpora, 180€ v kategorii cestovní náklady na účastníka se vzdáleností cestování 100-499 km, v případě ekologicky šetrné cesty 210€. Pobytové náklady v ČR jsou 36€ účastník/​den. Je také možné získat finance na podporu inkluze, na mimořádné náklady a pro přípravnou návštěvu před akcí samotnou.

Termíny: na webu DZS vždy u konkrétního projektu, pro Výměny mládeže to typicky bývají 2 termíny za rok. Většinou 1. v únoru a 2. v říjnu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.