( Aktuální )
Zveřejněno 26. 1. 2024
Markéta Byrtusová
KÚJ – koordinátorka mezinárodní spolupráce
international@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Vojtěch Olbrecht (Fišer)

Mezinárodní skautské akce

Máš rád/a fesťáky? Vydej se na některou z mezinárodních akcí s kluky a holkami z oddílu nebo s kamarády z kmene. Zažiješ festivalovou atmosféru skautingu, jeho různorodost i neopakovatelná setkání.

Na většinu mezinárodních skautských akcí se můžeš podívat jako člen/​ka oficiální výpravy Junáka - českého skauta, které říkáme kontingent. Vedení kontingentu má za úkol výpravu zorganizovat, dovést ji na akci a reprezentovat tam český skauting a kulturu. Každý ročník akce má své motto, téma programu a místo konání. Většina probíhá během léta a najdeš je v Azimuthu nebo na Mapě možností . Hledáš-li o akcích další info, neváhej se nám ozvat na international@skaut.cz nebo na Facebook Mezinárodní skauting .

Přehled mezinárodních skautských akcí:

Intercamp  je každoroční evropské setkání skautek a skautů ze sedmi organizací, které jsou členy Intercamp Committee . Patříme do ní my, Polsko, Německo, Nizozemsko, Belgie, Francie a evropské oddíly USA. Střídáme se v pořadatelství už od roku 1967. Akce probíhá vždy na svatodušní svátky (přelom května a června), začíná v pátek večer a končí v pondělí dopoledne. Určena je pro skauty a skautky od 11 do 17 let, zletilí mohou vyrazit jako vedoucí oddílů nebo posílit mezinárodní servis tým (IST). Každoročně na Intercamp zavítá pod záštitou kontingentu Junáka - českého skauta  až 1 000 skautek a skautů z ČR. Na akci se setká až 5 000 lidí. Účastnický poplatek za osobu se pohybuje kolem 20 €. Intercamp může být skvělou první zkušeností s velkou mezinárodní skautskou akcí!

Oficiálně Central European Jamboree neboli CEJ je setkání skautů a skautek z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, které se koná každé druhé léto. V pořadatelství se pravidelně střídáme. Tradice setkávání sahá až do roku 1931 k prvnímu Táboru slovanských skautů. Účastnit se mohou skauti a skautky ve věku 14 až 17 let, spodní hranice je někdy posunuta i níže. Zletilí mohou vyrazit jako vedoucí oddílů nebo posílit mezinárodní servis tým (IST). Pod záštitou kontingentu Junáka - českého skauta  zažije každé CEJ až 300 českých skautů a skautek. Výhodou akce je velmi dobrá místní i finanční dostupnost.

Roverway je evropské setkání roverů a rangers, které se koná každý třetí rok pod záštitou evropského regionu WAGGGS  a WOSM  . První Roverway mohly zažít skautky a skauti ve věku od 16 do 22 let v roce 2003. Účastníky nejdříve čeká putování až v padesátičlenných mezinárodních kmenech složených z přibližně osmičlenných národních patrol. Cílem zhruba 4 000 roverů a rangers je společné tábořiště, na kterém se odehrává druhá polovina programu zaměřeného na sdílení. Zletilí mohou akci zažít i jako posila mezinárodního servis týmu (IST). Čeští roveři a rangers se účastní v rámci kontingentu Junáka - českého skauta  .

World Scout Moot  je celosvětové setkání roverů a rangers od 18 do 25 let. Koná se pod záštitou WOSM  vždy v jiné zemi každý čtvrtý rok již od roku 1931. První část programu probíhá na několika expedicích, kterých se účastní pársetčlenné skupiny složené z mezinárodních kmenů po čtyřech desetičlenných patrolách. Poznávají místo kolem expedičního centra a pomáhají, kde je potřeba. Následně se všichni setkají na společném tábořišti. Čeští roveři a rangers na akci vyráží s kontingentem Junáka - českého skauta  buď v roli účastníků, nebo jako součást mezinárodního servis týmu (IST).

World Scout Jamboree je největší z mezinárodních skautských akcí “naživo”. Čítá kolem 40 000 účastníků z více než 150 zemí světa. Říká se, že Světové jamboree by měl jednou v životě zažít každý skaut či skautka. Akce se koná pod záštitou WOSM  jednou za čtyři roky vždy v jiné zemi, a to již od roku 1920. Odehrává se na obrovském tábořišti plném mezinárodního skautského programu. Účastnický věk je od 14 do 17 let v době akce. Zletilí mohou v rámci svých národních kontingentů vyrazit v roli vedoucích jamoddílů, členů mezinárodního servis týmu (IST) nebo organizačního týmu kontingentu. Světové jamboree je pochopitelně i nejnákladnejší mezinárodní skautskou akcí. Junák - český skaut se však vždy snaží umožnit zájemcům účast. Náš národní kontingent  dosahuje počtu 500 lidí.

Každý rok ve světě proběhne mnoho desítek akcí typu národního jamboree, na kterých pořadatelé dané země s radostí vítají i skauty a skautky ze zahraničí a mezinárodnímu skautskému soužití uzpůsobují i program. Akce většinou čítají od 1 000 do 10 000 účastnic a účastníků ve skautském či roverském věku a stojí kolem 150 € na osobu. Obvykle je možné přihlásit se na ně buď jako účastnická skupina s vedoucí/m nad 18 let, nebo jednotlivě jako dospělá posila mezinárodního servis týmu (IST) . Junák - český skaut na tento typ akcí nezajišťuje kontingent, ale Zahraniční odbor o nich poskytuje základní informace na Mapě možností  a pomáhá s výjezdem. Stačí se ozvat na international@skaut.cz  nebo na náš Facebook  . Národní jamboree v zahraničí můžeš vyhledat i v Azimuthu  .

Zahraniční odbor

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.