( Aktuální )
Zveřejněno 17. 4. 2023
Petra Daněčková (Peťule)
TDC – redaktorka interní komunikace a správce Křižovatky
petra.daneckova@skaut.cz

Kalendář celostátních skautských akcí 2021/2022 

Průběžně aktualizovaná pracovní verze, která obsahuje předpokládaná data konání akcí (která se mohou vzhledem k budoucím protiepidemickým opatřením ještě měnit).  Pro změnu v kalendáři pište na adresu skautinfo@skaut.cz.

SeVýz – setkání výchovných zpravodajů (10.–12. září 2021)

Setkání výchovných zpravodajů je víkend plný inspirace, sdílení zkušeností, a získávání cenných kontaktů. Je určen nejen výchovným zpravodajům a zpravodajkám na všech úrovních, ale všem činovníkům, kdo podporují a rozvíjejí výchovu. 
sevyz.skaut.cz

Napříč Prahou – přes tři jezy (28. 9. 2021)

Skautský vodácký závod otevřený veřejnosti s historií sahající až do roku 1939.
3jezy.skauting.cz

JOTA/​JOTI, Jamboree on the Air / Jamboree on the Internet (15.–17. 10. 2021)

Celosvětové skautské setkání online a po rádiových vlnách. Letos proběhne 17. 10. pro člen/​ky také v SI na Staromáku, v Plzni, Mostě, Brně a Olomouci. jotajoti.info

Poradní skála (listopad 2021)

Tradiční setkání vedoucích světlušek, vlčat a benjamínků plné přednášek k vedení a plánování programu, workshopů a aktuálních témat.
poradniskala.cz

Podzimní sraz vodních skautů (12.–14. 11. 2021)

Sraz vodních skautů (Ústřední sraz kapitánů) je víkend nabitý vzdělávacími, inspirativními a zážitkovými (nejen) vodáckými programy a také příležitost pro setkání a výměnu zkušeností napříč republikou.
vodni.skauting.cz

Ústřední lesní škola (26.–28. 11. 2021)

Celostátní setkání skautských vzdělavatelů a všech, kdo se o skautské vzdělávání zajímají.
uls.skaut.cz

Betlémské světlo (prosinec 2021)

Tradiční mezinárodní setkání skautských delegací, Betlémské světlo skautky a skauti rozváží po Česku.
betlemskesvetlo.cz

Společný seminář k OČK (19.–20. 2. 2022)

Seminář pro zájemce o získání Odborné činovnické kvalifikace.
ock.skauting.cz

Setkání skautských stavitelů (12. 2. 2022)

Seminář - výměna zkušeností pro stavitele nových kluboven.

Den zamyšlení (22. 2. 2022)

Každoroční celosvětová oslava dne narození zakladatelů chlapeckého a dívčího skautingu. Bude nabídnut balíček aktivit.
krizovatka.skaut.cz

Jarní sraz vodních skautů (duben 2022)

Sraz vodních skautů (Ústřední sraz kapitánů) je víkend nabitý vzdělávacími, inspirativními a zážitkovými (nejen) vodáckými programy a také příležitost pro setkání a výměnu zkušeností napříč republikou.
vodni.skauting.cz

Navigamus (2.–5. 6. 2022)

NAVIGAMUS 2021 v Mostě u jezera Matylda  - 10. celostátní setkání vodních skautů -  celostátní setkání vodních skautů, které se koná od roku 1994 každé tři roky. Akci pořádá Hlavní kapitanát skautů. Název akce pochází z latiny a v překladu znamená „my plujeme“.
navigamus.cz

Intercamp (3.–6. 6. 2022)

Mezinárodní skautské setkání, které se koná každý rok v jiné evropské zemi. 
intercamp.info

Mimořádný Valný sněm (květen – červen 2022)

Valný sněm je nejvyšším orgánem naší organizace, který v roce 2022 proběhne jako mimořádná jednodenní akce nahrazující v roce 2020 kvůli koronaviru zrušený Sněm.

Středoevropské jamboree (2.–12. 8. 2022)

Středoevropské jamboree je skautské jamboree pro skauty ze střední Evropy. Na organizace se podílejí státy Višegrádské čtyřky, setkání se však pravidelně účastní skauti z dvou desítek evropských zemí.
cej2022.cz

Trojsetkání českých, slovenských a polských oldskautů (1.–4. 9. 2022)

Kmen dospělých: tradiční mezinárodní setkání českých, slovenských a polských oldskautů v Terchové-Šípkové (SR).
kmendospelych.skauting.cz

Národní oldskautské jamboree (29. 9. – 2. 10.) 

Kmen dospělých: celostátní setkání oldskautů v Hradci Králové.
kmendospelych.skauting.cz

Napříč Prahou – přes tři jezy (28. 9. 2022)

Skautský vodácký závod otevřený veřejnosti s historií sahající až do roku 1939.
3jezy.skauting.cz

Elixír (říjen 2022)

Elixír je celostátní vzdělávací setkání pro vedoucí oddílů a jejich pomocníky. Vítáme každého, komu už bylo 15 let. Pokud se nám podaří dobře namíchat program, tak si u nás odpočineš, potkáš nové lidi, namotivuješ se do další práce v oddíle a nepochybně si odvezeš i baňku plnou nových vědomostí a dovedností.
elixir.skaut.cz

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.