( Aktuální )
Zveřejněno 21. 4. 2022
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Delegáti mVSJ a související otázky

Mimořádný Valný sněm, který se uskuteční v sobotu 18. června 2022 v Rudolfinu v Praze, je specifický i tím, kdo je jeho delegátem a bude se ho tedy účastnit a hlasovat. Níže odpovídáme otázky, které by vás k tématu mohly zajímat.

Otázky a odpovědi ohledně delegátů mVSJ

Účastníky mVSJ 2022 za organizační jednotky jsou delegátky a delegáti původně zvolení na sněmech OJ na zrušený VSJ 2020, není tedy třeba volit žádné nové osoby. V případě, že by za organizační jednotku žádný ze zvolených delegátů ani náhradníků nemohl, může si jednotka svolat mimořádný sněm OJ, na kterém zvolí nové osoby ve stejném počtu jako na původní (zrušený) Valný sněm.

Delegáty mVSJ 2022 jsou také aktuální členové ústředních orgánů zvolení v elektronických volbách v roce 2020 (Náčelnictvo, ÚRKJ a RSRJ) a členové Výkonné rady.

Chcete-li si ověřit, zda jste delegátem mVSJ, stačí se podívat do skautISu a vyhledat mimořádný Valný sněm 2022  s přehledem delegátů, kde se už najdete (budete také mít uživatelskou roli "účastník sněmu VSJ"). A také vám o tom přišel automatický e-mail ze skautISu.

Pokud jste byli v minulosti zvoleni delegátkou či delegátem za vaše středisko (obecně libovolnou organizační jednotku) na původně zrušený Valný sněm 2020, ale nyní v sobotu 18. června 2022 na mimořádný Valný sněm nemůžete přijet, může za vás dorazit náhradník. Jednoduše se můžete ve skautISu odhlásit z pozice delegáta mVSJ (v roli delegáta sněmu jdete na akci Valného sněmu a tam se na záložce "Delegáti" v seznamu u svého jména klikněte na "Odhlásit", případně můžete s prosbou o pomoc kontaktovat podpora@skaut.cz ) na vaše místo automaticky nastoupí náhradník další v pořadí zvolený na původním sněmu střediska. Ten také bude ze skautISu automaticky informován, aby věděl, že se má mVSJ zúčastnit.

Jestliže už vaše středisko žádného v minulosti zvoleného náhradníka nemá, tak po vašem odhlášení toto místo za vaše středisko již zůstane neobsazeno. Nebo by muselo vaše středisko svolat mimořádný střediskový sněm (na svolání je třeba alespoň 30 dní) a na něm zvolit úplně všechny nové delegáty za vaše středisko a také dostatečný počet náhradníků. Zároveň pak musí středisko takový sněm urychleně zadat do skautISu a tam jej uzavřít (aby se noví delegáti k mVSJ 2022 propsali). Počet delegátů za jednotlivé OJ je uveden v příloze směrnice ke sněmům.

V takovém případě na jeho místo nastupuje za středisko (danou jednotku) automaticky náhradník další v pořadí, který byl na původní VSJ 2020 v minulosti sněmem zvolen. Platí tedy stejné, jako v situaci, kdy delegát nemůže (viz předchozí otázka).

Na některých sněmech OJ byli za delegáty zvoleni v minulosti osoby, které následně v roce 2020 kandidovali a byli v elektronických volbách zvoleni do některého z ústředních orgánů (Náčelnictvo, Ústřední revizní komise či Rozhodčí a smírčí rada). V takovém případě má uvedená osoba na mVSJ samozřejmě jen jeden hlas, přestože by se účastnila na základě funkce i zvolení za OJ. Ale běžnější bude, že se daný členů ústředního orgánu vzdá svého mandátu delegáta za organizační jednotku a za jednotku tak nastoupí náhradník (viz otázka "jsem delegátem, ale nemůžu se zúčastnit"). Uvedená osoba pak bude delegátem mVSJ už jen z titulu funkce v ústředních orgánech a jednotku bude moci zastupovat jiný delegát.

Poznámka: se všemi členy ústředních orgánů v takové situaci jsme v kontaktu a typicky postupují právě dle výše uvedeného, kdy za OJ pojede na mVSJ náhradník.

Pokud osoba v minulosti byla členem ústředních orgánů, ale v elektronických volbách v roce 2020 již nekandidovala, nebo nebyla do ústředních orgánů zvolena, již není ani pro mimořádný Valný sněm 2022 delegátem sněmu, protože nezastává žádnou funkci v aktuálních ústředních orgánech.

Každá delegátka i delegát mVSJ 2022 musí do 15. května 2022 vyplnit ve skautISu u své účasti na mVSJ své preference - minimálně volbu jídla a informaci o času příjezdu na sněm. To lze jednoduše udělat po přihlášení do skautISu, přepnutí na roli "účastník sněmu VSJ" a u mimořádného Valného sněmu 2022  na záložce "Moje účast" zadat požadované údaje.

Mimořádný Valný sněm je pouze jednodenní akce, a tak se nedá zvolit žádné konkrétní ubytování - místo volby je jen informace, že už nelze žádné ubytování vybrat.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.