( Aktuální )
Zveřejněno 8. 6. 2021
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz

Skautský Liliový kříž

Liliový kříž (LK) je doplňkem „skautské stezky“ pro skauty/ky křesťany a současně formou uznání (na způsob vyznamenání) dosažení určité úrovně duchovního života. LK má být jednoduchým základním motivačním průvodcem k probuzení aktivního duchovního života vlčete/světlušky, skauta/skautky, R+R (a to i pro jen pro „pasivně“ věřící). Nejde tedy o „zkoušení znalostí“, ale o laskavé trvalé doprovázení a povzbuzování na individuální duchovní cestě. LK motivuje k prohlubování víry a křesťanského života v církvi, ale nenahrazuje systematické vzdělávání (výuku náboženství, katechetická setkávání, ministrantské schůzky, přípravy na svátosti apod.). Liliový kříž by neměl dublovat skautské duchovní odborky. Ale duchovní odborky by mohly a měly na LK navazovat a být možným pokračováním a prohloubením LK.

Odbor duchovní výchovy Junáka ve spolupráci s ÚDRS nabízí skautský Liliový kříž pro křesťany (verzi katolickou a ekumenickou/​evangelickou):

Udělení bílého stupně LK ze strany ODV:

S žádostí (e-mailem) o udělení bílého stupně LK je potřeba poslat krátký (půlstrana textu) projekt/​harmonogram popisující, jak hodlá daná osoba LK zavést ve svém oddíle/​středisku. Pakliže se už LK v jeho oddíle/​středisku plní, je potřeba poslat krátké (cca strana textu) zhrnutí svých zkušeností z této praxe. Dále pak v obou případech souhlasné vyjádření (e-mailem) od nadřízeného v rámci Junáka (vedoucího oddílu, střediska). Následně pošle ODV poštou patřičný dekret (odznak si žadatel koupí sám). 

Udělení černého stupně LK ze strany ODV:

Jde-li o kněze či jáhna, stačí s žádostí (e-mailem) o udělení černého stupně LK poslat souhlasné vyjádření (e-mailem) od příslušného vedoucího v rámci Junáka (vedoucího oddílu, střediska), kde žadatel působí jako duchovní rádce. Následně pošle ODV poštou patřičný dekret (odznak si žadatel koupí sám). Jde-li o duchovního rádce "laika" je potřeba navíc poslat doporučení od jeho kněze (jeho duchovního vůdce, zpovědníka, faráře, pastora, kazatele apod.).

Stříbrný (bílý) kříž na černém poli je určen laikům, zlatý (žlutý) kříž na černém poli je určen jáhnům, kněžím a biskupům.

Odznaky/​nášivky LK:

Textilní nášivky všech stupňů nabízí JUNshop.cz. Kovové odznaky LK jsou k dispozici v prodejně LimanSport.cz.

Dekrety pro udělení 1-3 stupně LK ke stažení

Chcete-li zde ostatním nabídnout vaši verzi dekretu LK, pošlete nám ho.

Své zkušenosti, nápady a komentáře k LK (a návrhy na udělení bílého a černého stupně LK) prosím posílejte na: skaut-odv@seznam.cz

Za tým ODV

Rys (Jiří Kolář)


Imprimatur (=oficiální schválení Katolickou církví) nové katolické verze LK 2016.

Se předchozími katolickými a ekumenickými/​evangelickými verzemi LK z roku 1991 a i s původními poválečnými katolickými LK se můžete seznámit v archivu ODV .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.