( Aktuální )
Zveřejněno 10. 6. 2021
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Ondřej Peřina – Jerry
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Věci a dokumenty spojené s vedením střediska

Vedení střediska není jen radost z rozvoje členů a úspěšných akcí. Je to také hromada dokumentů a věcí, které je třeba mít v pořádku.
  • střediskové vyhlášky a rozhodnutí vedoucích střediska (případně archiv okresních a krajských vyhlášek);
  • základní dokumenty střediska;
  • smlouvy a dohody s jinými subjekty;
  • ostatní písemnosti: spisovna, zápisy z rad (včetně příloh), rozpočty, revizní zprávy, inventarizační protokoly, archiv, kroniky atd.;
  • hospodářskou dokumentaci (včetně účetnictví);
  • inventář;
  • razítka, klíče od kluboven, skladů a dalších místností;
  • další dle zvyku střediska.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.