( Aktuální )
Zveřejněno 10. 6. 2021
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Střediskové dokumenty k jednání s úřady

Měj je vždy při ruce!

Stanovy Junáka - českého skauta ( Neaktuální ) – elektronicky podepsaný výtisk stanov informuje např. o tom, že středisko má právní subjektivitu a že vedoucí střediska je oprávněn jeho jménem jednat (ověřené stanovy je možné stáhnout i z veřejného rejstříku a případně následně na CzechPointu zdarma nechat autorizovaně zkonvertovat do papírové podoby).

Výpis z veřejného rejstříku je možné získat online na or.justice.cz

Doklad o registraci na Finančním úřadě - středisko je podle svého sídla registrováno na odpovídajícím Finančním úřadě, je mu přiděleno IČO.

Smlouva o vedení bankovního účtu - zejména pro žádosti o granty si chtějí úřady ověřit, zda účet uvedený v žádosti opravdu patří tvému středisku.

Zápis z volebního sněmu - úřady si chtějí ověřit, zda jsi oprávněný jednat jménem střediska, tedy zda jsi byl zvolený do funkce vedoucího střediska. Nemělo by to být potřeba, pokud jsi uveden již ve spolkovém rejstříku. Zápis na rejstříkovém soudu však může nějakou dobu trvat, zvláště ve sněmovní obdobích.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.