( Aktuální )
Zveřejněno 28. 5. 2024

Otázky a odpovědi k plnění projektu či výzvy

Jak se potvrdí plnění? Je nějaký rozdíl v tom, zda jsem objevující, putující nebo provázející rover či rangers? Co se stane když se přihodí to, či ono? Nejčastější otázky předkládáme i s odpověďmi. Neváhejte případné další dotazy směřovat na program@skaut.cz.

Mohu si výzvu/​projekt z databáze upravit?

Jasně. Výzvu si vyberu a mám několik možností. 1) Splním ji v přesném znění tak jak je, protože mi úroveň a vymezení vyhovuje, 2) upravím si například časové vymezení nebo náročnost úkolu do úrovně, aby pro mě byla přiměřenou výzvou (ani nedosažitelná, ani příliš jednoduchá - viz pravidlo Přiměřenost  ), 3) výzvou se inspiruji - přijde mi zajímavá námětem, ale vymyslím si zcela novou výzvu. Na to využiji prázdnou šablonu karty výzvy.

Zároveň pro každou etapu roverské cesty je proces úpravy trochu jiný. Z počátku více pomáhá průvodce, postupně je jeho role spíše konzultační než si jako provázející úpravu řeším sám. 

VÝZVYObjevujícíPutujícíProvázející
Úprava výzvy v průběhuupravuji s průvodcem konzultuji s průvodcem a rozhoduji jáupravuji sám/​sama
Úprava výzvy předupravuji s průvodcem konzultuji s průvodcem a rozhoduji jáupravuji sám/​sama

U projektů je přístup obdobný. Jen jde o skupinovou aktivitu, a tak při úpravách stojí celý tým.

PROJEKTYObjevujícíPutujícíProvázející
Úprava projektu může se měnit v průběhu (bav se se svým průvodcem, co to obnáší)může se měnit v průběhu (bav se se svým průvodcem, co to obnáší) může se měnit v průběhu

Jak se schvaluje splnění výzvy nebo projektu?

Kdo potvrzuje splnění se liší dle etapy tvé roverské cesty. Z počátku to řešíš s průvodcem, postupně si hledáš zpětnou vazbu volněji.

VÝZVYObjevujícíPutujícíProvázející
Kdo mi potvrzuje splněníjá s průvodcem (já “podepisuju” první, jako druhý průvodce)já po zpětné vazbě od průvodce, kamaráda, …já, o zpětnou vazbu si říkám sám, když ji chci
PROJEKTYObjevujícíPutujícíProvázející
Kdo mi potvrzuje splněníjá s průvodcem hodnotím mé zapojení v projektutým rozhodne, že je úkol splněný a já s tím souhlasímtým rozhodne, že je úkol splněný a já s tím souhlasím

Jak to probíhá, když chci ukončit plnění výzvy nebo zrušit své zapojení v projektu?

Přehled, jak je to pro jednotlivé etapy:

VÝZVYObjevujícíPutujícíProvázející
Ukončení výzvypo domluvě s průvodcem, stvrzuje průvodcepo domluvě s průvodcem, rozhodnutí je na měsám/​sama
PROJEKTYObjevujícíPutujícíProvázející
Zrušení svého zapojení v projektupo domluvě s týmem a průvodcempo domluvě s týmempo domluvě s týmem, řeším nalezení náhrady

Jak si jednotlivec hodnotí splnění své role v projektu, když jeho zdar nezáleží jen na něm/​ní?

Vždy záleží na individuálním zapojení (roli) a zvážení průvodce či týmu. Podrobněji zde:

PROJEKTYObjevujícíPutujícíProvázející
Projekt není realizovanýs průvodcem hodnotím zapojení v projektu (pokud projekt není splněný, je důležité, jestli jsem já splnil*a svou roli)jde o to naplnit svoji roli, rozhodnutí po konzultaci s průvodcemv této etapě aspoň jeden projekt musí být splněný (a to je ten, co vedu)
Změna role v projektupo domluvě s průvodcem a týmempo domluvě s týmempo domluvě s týmem, řeším nalezení náhrady role 

Lze začít plnit výzvu znovu? 

Ano. Ukončím-li plnění a nemám výzvu splněnou, můžu ji začít plnit znovu po reflexi nezdaru s patronem (v případě objevujících nebo putujících RS). Provázející si to rozhoduje sám.

Lze plnění dlouhodobé výzvy přerušit a pak pokračovat v plnění?

Ano. Aby to stále bylo pouhé přerušení a nikoliv ukončení, doporučujeme poměr 14:1 den. Například mám-li měsíc něco vydržet dělat, tak je v pořádku přerušení 2 dny za měsíc. Při jinak dlouhých výzvách počítejte ve zmíněném poměru. Pokud jde o větší přerušení, jde spíše o úpravu výzvy. 

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.