( Aktuální )
Zveřejněno 9. 6. 2021
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz

Kde se vzdělat, inspirovat, diskutovat?

Roverská porada

Jde o víkendovou akci pro rovery a rangers se zájmem o rovering, vůdce kmenů, roverských skupin a roverské zpravodaje. Je to příležitost sdílet zkušenosti, poznatky a vést diskuzi o celostátním roveringu. Účastníci zde mají možnost setkat se s ostatními zpravodaji, členy Roverkého odboru, zástupci roverských kurzů, táborů, akcí a redakcí časopisu Kmen.

Setkání roverského odboru a roverských zpravodajů ROARS  

Setkání je pro všechny, kteří jsou aktivní a iniciativní v roverské činnosti, tedy zájemce o funkci roverských zpravodajů/zpravodajek, ale i vedoucích roverských kmenů či instruktorů/instruktorek roverských kurzů. 

Setkání je příležitostí k:

  • sdílení informací a zkušeností mezi roverskými zpravodaji a zpravodajkami,
  • předávání aktuálních informací od odboru (ústředních orgánů) zpravodajům a zpravodajkám,
  • osobnímu seznámení členů a členek odboru a RS zpravodajů a zpravodajek,
  • předání proseb a požadavků odboru jako zadání pro činnosti RO,
  • vzájemné inspiraci činnosti roverských zpravodajů a zpravodajek
  • příjemně strávenému dni.

Tato setkání se konají v meziročí, kdy se nekoná Roverská porada a zároveň se koná roverská celostátní akce Obrok.

Kurzy zaměřené na vedení roverů a rangers

K vedení roverů ti může pomoci čekatelský a posléze vůdcovský kurz. I když se často nevěnují přímo roverskému věku, nabízejí všechna důležitá témata pro práci s mladšími členy hnutí – vývojovou psychologii, pedagogiku, metodiku apod. Zároveň je několik kurzů, které jsou zaměřeny přímo na roverskou věkovou kategorii.

  • Rovel  – vůdcovský lesní kurz pro vedoucí roverů a rangers, kvalifikační kurz zaměřený na rovering 
  • Svatoplukovy pruty  – metodicko‑zážitkový lesní kurz zaměřený na podporu a rozvoj roverských společenství. Určen je  pro tří až šestičlenné skupiny
  • Otázkou roverů v rámci oddílových rad se tradičně věnuje také týmový vůdcovský lesní kurz Oikos
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.