( Aktuální )
Zveřejněno 28. 5. 2024
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz

Kde se vzdělat, inspirovat, diskutovat?

Roverská porada

Jde o víkendovou akci pro rovery a rangers se zájmem o rovering, vůdce kmenů, roverských skupin a roverské zpravodaje. Je to příležitost sdílet zkušenosti, poznatky a vést diskuzi o celostátním roveringu. Účastníci zde mají možnost setkat se s ostatními zpravodaji, členy Roverkého odboru, zástupci roverských kurzů, táborů, akcí a redakcí časopisu Kmen.

Kurzy zaměřené na vedení roverů a rangers

K vedení roverů ti může pomoci čekatelský a posléze vůdcovský kurz. I když se často nevěnují přímo roverskému věku, nabízejí všechna důležitá témata pro práci s mladšími členy hnutí – vývojovou psychologii, pedagogiku, metodiku apod. Zároveň je několik kurzů, které jsou zaměřeny přímo na roverskou věkovou kategorii.

  • Rovel  – vůdcovský lesní kurz pro vedoucí roverů a rangers, kvalifikační kurz zaměřený na rovering 
  • Svatoplukovy pruty  – metodicko‑zážitkový lesní kurz zaměřený na podporu a rozvoj roverských společenství. Určen je  pro tří až šestičlenné skupiny
  • Otázkou roverů v rámci oddílových rad se tradičně věnuje také týmový vůdcovský lesní kurz Oikos
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.