( Aktuální )
Zveřejněno 11. 6. 2024
Anežka Bednářová
KÚJ - koordinátorka programových projektů
anezka.bednarova@skaut.cz

Průvodce a průvodkyně pro rovery a rangers

Proč je třeba průvodců a průvodkyň?

V roverské praxi se ukazuje, že zejména mladší roveři a rangers potřebují na své roverské cestě průvodce*průvodkyni - člověka, který jim pomůže při seznámení s roveringem, pomůže jim v hledání toho, jak může právě ten jejich rovering vypadat a jaké mají příležitosti. Je také tím, kdo mladé rovery a rangers postupně učí přebírat odpovědnost za sebe sama, a než to zvládnou, je připraven je podpořit v učení z vlastních chyb i úspěchů, v porozumění vlastního místa ve světě i ve skautingu.

Proč být průvodcem*průvodkyní? Chceš

  • předávat svoje zkušenosti?
  • si najít smysluplnou a důležitou roli?
  • aby RS neopakovali stejně chyby jako ty?
  • si splnit jednu z podmínek pro starší RS?
  • aby rovering fungoval?

Pokud chceš alespoň jednu z těchto věcí, čti dál:

Kdo může být průvodcem, průvodkyní?

Průvodcem*průvodkyní může být starší rover nebo rangers, vedoucí roverského kmene, vedoucí oddílu, výchovný zpravodaj či výchovná zpravodajka, instruktor*ka z kurzu… Výčet není a nemůže být kompletní. Nejde totiž o jasně definovanou funkci, ale klíčovým faktorem je to, aby rover, rangers měli k průvodci*průvodkyni důvěru, aby pro ně byl*a přirozenou autoritou, od které se chce učit. 

Je role průvodce*průvodkyně ve skautském systému něco úplně nového? 

V průvodcovské roli se prolíná několik známých rolí. Každá může být zastoupena jinou měrou (záleží na osobnosti průvodce*průvodkyně a domluvě mezi průvodcem*průvodkyní a RS). Průvodce*průvodkyně je tak trochu jako vedoucí, jako rádce a rádkyně a patron či patronka při plnění odborek.

Průvodce*průvodkyně může (a nemusí) být trochu jako skautský vedoucíPrůvodce*průvodkyně může (a nemusí) být jako družinový rádce Průvodce*průvodkyně může (a nemusí) být jako patron*patronka odborky
Společně plánuje s RS roverský rok. Je jen o trochu starší než RS. Společně s RS vyhodnocuje plnění výzev a projektů.
Pomáhá RS vyhodnocovat plnění výzev a projektů. Také si plní roverský program. Diskutuje s RS nad roverskými tématy.
Pomůže RS vybrat vhodný roverský kurz. Jezdí na roverské akce.Pomáhá hledat příležitosti k naplňování roverského programu.
Diskutuje s RS nad roverskými tématy. Společně s RS připravuje roverské akce.


Jak může vypadat vztah průvodce a provázeného? Ideální stav vykresluje následující obrázek:

Role průvodce, průvodkyně v roverském programu

Chceme, aby roveři a rangers pokračovali v naplňování cílů skautské výchovy. K tomu jim nabízíme nástroje, kterými jsou zejména projekty a výzvy  , pro nově příchozí pak Roverský kompas  . 

Průvodce*průvodkyně může být tím, kdo pomáhá RR naučit se s nástroji pracovat - vybírat vhodné výzvy a projekty, dobře si nastavit osobní cíle a pak je vyhodnotit. Je také tím, který má případně upozornit na to, že některou oblast roverské cesty RS opomíjí apod. 

Metodická podpora pro průvodce: 

Jako pomůcku k plánování a hodnocení výzev a projektů mají roveři a rangers k dispozici karty (více o nich zde  ). Tobě přinášíme rozpracovaný vzor karty výzvy tak, aby bylo u daných kroků karty patrné, jak můžeš postupovat ty (na co se ptát a klást důraz) - ke stažení:

Jak si nastavit vztah mezi průvodcem*průvodkyní a roverem*rangers?

Rover a rangers by měl mít průvodce od začátku vstupu na svoji roverskou cestu. První kroky průvodce*průvodkyně:

1. připravit vstupní rituál pro RS a předat mu*jí Roverský kompas

2. sejít se s RS a vyjasnit si vzájemná očekávání:

RS od vztahu s průvodcem*průvodkyní očekávají:RS by měli vědět, že:
Předávání životních zkušeností. Průvodcování někdy skončí.
Pomoc s plánováním svého osobního rozvoje (Moje roverská cesta).  Průvodce/​průvodkyně nedělá věci za RS.
Pomoc s plánováním roverského roku. Průvodce/​průvodkyně má právo nemít čas
Pomoc s plněním Roverského kompasu.  Průvodce/​průvodkyně s RS nemusí řešit věci mimo rovering.
Společná reflexe nad plněním výzev a projektů. Průvodce/​průvodkyně může provázet více lidí najednou.
Pomoc s výběrem roverského kurzu. …další podle domluvy
Diskuse nad roverskými tématy.
…další podle domluvy

3. domluvit se na dalších setkání (např. při plánování nového roverského roku, při splnění výzvy, při začínání projektu, …)

4. nejlépe po roce spolupráci vyhodnotit a domluvit se na pokračování či ukončení.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.