( Aktuální )
Zveřejněno 26. 5. 2021
Martina Hanyková
KÚJ – program tým, stezky, odborky, kompetence
martina.adamcova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Odborky pro skauty a skautky

Skautské odborky jsou speciální úkoly pro každého, kdo se cítí být mistrem v nějaké aktivitě, nebo by se mistrem chtěl stát. Umožňují našim klukům a holkám v něčem vynikat a přišít si na kroj další nášivku.

Proč odborky používat

 • Jde o zajímavé a smysluplné zpestření programu. 
 • Zaměřují se na osobní růst.
 • Rozvíjí speciální dovednosti.
 • Prohloubí a rozšíří zájem o konkrétní oblast.
 • Povzbudí k hledání nové oblasti zájmu, nového koníčku.
 • Umožní dětem vynikat v nečem, co je baví a věnují tomu svůj volný čas i mimo skautský oddíl (např. sport, hra na hudební nástroj aj.).
 • Mohou být přínosné i pro výběr budoucího povolání.
 • Pomáhají zdokonalit se ve vybrané oblasti a stát se „odborníkem“ či “odbornicí”.
 • Jejich používáním se uplatňují zásady Skautské výchovné metody, která byla navržena pro správný a všestranný rozvoj svěřených dětí.

Co je dobré vědět

 • Na výběr je více než 50 odborek. Zde na webu je najdete všechny pohromadě včetně odborkových listů, které si můžete stáhnout a vytisknout na A4. 
 • Plněním konkrétní odborky provází patron či patronka. Mohou jimi být vedoucí, členové/členky oddílové rady, roveři/​rangers nebo také externí odborníci jako jsou učitelé/učitelky a lektoři/​lektorky.
 • Za splnění získává skaut/​ka nášivku coby připomínku plnění a možnost ukázat ostatním svou odbornost na kroji. Nášivka se nosí na pravém rukávu pod znakem WAGGGS a WOSM.
 • Úkol je možné po dohodě s patronem či patronkou upravit podle individuálních potřeb, popř. vnějších podmínek. Vždy ale tak, aby byl zachován smysl úkolu.

Jak začít s plněním

Inspirujte se těmito tipy, nebo si vymyslete vlastní cestu:

 • Nechte vybrat skauty a skautky to, co je zajímá.
 • Vytipujte a nabídněte jim ty oblasti, pro které mají nadání.  
 • Zapojte odborky do programu na táboře: třeba Táborník/​Tábornice nebo Zdravotník/​Zdravotnice.
 • Zapojte odborky na výpravě a na schůzkách.
 • Využijte odborky do druhého stupně stezky.

Odborky mají vlastní web , kde si vše můžete prohlédnout, najít další inspiraci a hlavně stáhnout pracovní listy ke každé odborce, stáhnout plakát, brožuru, obrázky nášivek atp.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.