( Aktuální )
Zveřejněno 26. 5. 2021
Martina Hanyková
KÚJ – program tým, stezky, odborky, kompetence
martina.adamcova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Jak začít se stezkou?

Rozhodnutí, že chcete stezku do oddílu, je důležitý první krok. Ty další podnikejte postupně. Aby to pro vás bylo příjemné a zábavné.

Jak zavést stezku krok po kroku

Prolistujte si společně s oddílouvou radou stezku a podpůrné materiály, především pak Brožuru pro vedoucí . Zjistěte, jak stezka funguje. Domluvte se, kdo z oddílové rady za co zodpovídá a co vše stezka ovlivní.

Než začnete s novou stezkou, je třeba si uvědomit, v jaké z následujících tří situací se váš oddíl nachází (popř. jaký popis je vaší situaci nejblíže).

Každý dostane stupeň podle věku, nehledě na to, který má nyní. V nové stezce všem uznáte splněné úkoly, které jsou stejné nebo podobné. Na začátku se zaměřte na to, abyste stezku pravidelně zařazovali do oddílového života skrze vědomé, ale i nevědomé plnění.

Nabídněte, že zájemci mohou dokončit starší stezku, nebo získat a plnit stezku novou. Nováčkům nabízejte pouze novou stezku. Kdo už dokončil stupeň starší stezky, získá novou stezku podle svého věku.

Doporučujeme využít možnosti oddílového rozšíření a podpořit aktivnější členy a členky v plnění zamčených stránek. Při přechodu ze staré stezky na novou vždy zvažte uznání podobných úkolů, pokud se přechází z nedokončeného starého stupně.

Začněte se stezkou postupně. Nabídněte, že zájemci mohou dokončit starší stezku, nebo získat a plnit stezku novou. Nováčkům nabízejte pouze novou stezku. Formulace úkolů ve starých stezkách může vytvořit dojem, že jsou náročnější. Ukažte skautům a skautkám, že nová stezka je té staré rovnocenná, a naopak pro ně může být v něčem zajímavější (například zapojením odborek). Využijte oddílové rozšíření a podpořte kluky a holky v plnění zamčených stránek. V případě přechodu ze starší stezky na novou uznejte splněné úkoly (případně podobné) ze staré stezky i ve stezce nové.

Zaměřte se na to, aby si všichni zvykli, že se stezka v průběhu roku pravidelně plní a je součástí oddílového programu. Skautům a skautkám velmi pomůže, pokud budete využívat vědomé i nevědomé plnění. Pro vedoucí může být náročné si zvyknout, že musí na stezku myslet při plánování. Pomoci může pravidelný prostor v rámci oddílové rady věnovaný plnění stezky a dlouhodobý plán oddílu, kde si jednotlivé úkoly ze stezky rozplánujete.

Důležitá součást nové stezky je možnost jejího přizpůsobení na míru oddílu. Dejte stezce prostor, aby podtrhla jedinečnosti každého oddílu. Nabízí k tomu spoustu možností. Můžete využít rozšíření, upravit si úkoly, vymyslet vlastní výzvy.

Všechny skautské oddíly mají mnoho společného, ale přesto je každý jiný. A právě proto je v prvním stupni prostor pro oddílové rozšíření. Každý oddíl si zde může doplnit úkoly, které ve stezce nejsou, ale které chce, aby jeho členové a členky splnili.

Více o oddílovém rozšíření naleznete na stránce „pro pokročilé”.

Úkoly ve stezce by měly být dobře plnitelné pro co nejvíce oddílů, ale i tak se může stát, že budete chtít některý úkol upravit pro jednotlivce nebo pro celý oddíl. Důvody a jejich řešení mohou být různé.

 • Skaut či skautka mají specifické potřeby (handicap, nadání, sociální znevýhodnění apod.) a daný úkol je pro ně nesplnitelný nebo nevhodný.
 • V oddíle se dané podoblasti věnujete jinak, než jak je v úkolu ve stezce (například u tradičních akcí apod.).

Jak na úpravu úkolu?

 • Zamyslete se, proč je úkol potřeba upravit, jak velké úpravy potřebuje a pro koho všeho úprava bude (jednotlivci, družina nebo i celý oddíl).
 • Podívejte se do přílohy, ke které kompetenci a jejímu projevu se daný úkol váže.
 • Upravte úkol tak, aby se i po úpravě vázal k projevu a kompetenci. Někdy pomůže upravit jen konkrétní část, např. pomůcky, místo plnění, záznam plnění apod.
 • Vysvětlete skautům a skautkám, proč úpravu ve stezce děláte. Společně se naučte, že je to běžné a plnění stezky je stále pro každého „fér“.

Rádci a rádkyně jsou klíčové osoby, pokud chcete, aby stezka v oddíle uspěla. Pokud stezku do oddílu teprve zavádíte, představte ji nejdříve rádcům a rádkyním. Ukažte jim, jak stezka vypadá a funguje, s čím může pomoci jim a družině.

Zde je pár tipů:

Pro rádce a rádkyně může být náročná situace, když plní vlastní stezku a zároveň mají stezku plnit se svojí družinou. Jak jim můžete pomoci?

 1. Ukažte, které úkoly se dají splnit tím, že připraví část programu schůzky.
 2. Najděte společně úkoly, které jsou podobné napříč stupni.
 3. Naplánujte společně, kdy které úkoly na družinovkách plnit. Najděte si také čas přímo pro rádce a rádkyně, ve kterém se budete věnovat jejich plnění stezky.

Více informací včetně příkladů najdete v brožuře O stezce skautů a skautek .

Udržet počáteční nadšení ze stezky se podaří, když si plnění dobře rozplánujete. Určitě je dobré, aby skauti a skautky zvládli jednu cestu za rok a měli šanci na táboře vyzkoušet výzvy a zažít rituály ihned po dokončení cesty nebo stupně.

Jak může vypadat roční plán se stezkou imaginárního oddílu Tapírů a Tapírek se můžete podívat na „stránce ke stažení" .

 1. Předejte stezku skautům a skautkám. Mělo by být jasné, že jde o důležitý okamžik, pomůžete tím kluky a holky motivovat k plnění. Velmi pomůže, pokud při předávání vysvětlíte důležitost všestranného rozvoje. Kromě rituálů můžete při předávání využít motivační příběh, ať už smyšlený, nebo reálný, třeba váš vlastní.
 2. Stezku projděte společně se skauty a skautkami. Ukažte si, jak funguje. Vysvětlete, jak probíhá plnění úkolů, kdy je hotová cesta apod. Nechte si dostatek času, udělejte seznamování příjemné a zábavné. Může jít např. o oddílovou čajovnu, posezení na táborové louce, hru, při které se skauti a skautky dozví, jak stezka funguje, ale i divadlo, které na téma stezky připraví vedoucí.
 3. Splňte společně jeden úkol jako ukázku. Nechte si dostatek času na podepisování úkolů, vysvětlování, jak a co ve stezce funguje apod. Doporučujeme začít takovými úkoly, které jsou pro vás jednoduché.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.