( Aktuální )
Zveřejněno 15. 6. 2021
Michaela Čakrtová (Střízla)
TDC – asistentka
michaela.cakrtova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Tomáš Slavík (Fred)

Skauting

Časopis Skauting je vydáván jako příloha jednoho z ostatních časopisů, určená pro vedoucí oddílu a další činovníky. Nabízí oporu a inspiraci pro rozvoj výchovy a vedení lidí. Články jsou odborně recenzované a propojují myšlenky všech, kdo chtějí svými znalostmi a zkušenostmi proměňovat skauting a svět k lepšímu. Vychází od roku 1919.

Základní informace

  • Cílová skupina: vedoucí oddílu a skautští činovníci
  • Rozsah: 36 stran + obálka
  • Formát: 195 × 265 mm
  • Cena pro předplatitele: 49 Kč/ks nebo 220 Kč/rok ꞁ objednat

Archivní čísla časopisu Skauting ke stažení

Nárok na Skauting zdarma

Každý činovník, který je ve výchovné či přímo vedoucí funkci jednotky, ke svému základnímu časopisu automaticky dostává přílohu Skauting (vedoucí oddílů, jejich zástupci, vedoucí středisek, výchovní zpravodajové, zpravodajové pro rovery apod.):

předseda/​kyně krajské rady, předseda/​kyně okresní rady, vedoucí střediska, místopředseda/​kyně krajské rady, místopředseda/​kyně okresní rady, zástupce/​kyně vedoucí/ho střediska, vedoucí oddílu, zástupce/​kyně oddílové/ho vedoucího, výchovný/á zpravodaj/​ka KRJ, zpravodaj/​ka pro rovery a rangers KRJ, výchovný/á zpravodaj/​ka ORJ, výchovný/á zpravodaj/​ka SRJ, výchovný/á zpravodaj/​ka SRJ, zpravodaj/​ka pro vzdělávání KRJ, zpravodaj/​ka pro vzdělávání ORJ, zpravodaj/​ka pro vzdělávání SRJ, zpravodaj/​ka pro rovery a rangers střediska, zpravodaj/​ka pro rovery a rangers ORJ

Navíc můžete v rámci střediska přidělit 3 další Skautingy zdarma libovolným dalším lidem, v každém oddíle pak pak 2 výtisky Skautingu zdarma.

Kontakt

Redakce časopisu Skauting

Junák - český skaut

Senovážné nám. 24

110 00 Praha 1

tel.: 234 621 223

e-mail: skauting@skau­t.cz

Šéfredaktor: Libor Brzobohatý - Boro

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.