( Aktuální )
Zveřejněno 15. 6. 2021
Michaela Čakrtová – Střízla
TDC  – asistentka
michaela.cakrtova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Tomáš Slavík – Fred

Jak se přihlásit ke Skautské telefonní síti (STS)

Zájemce o zapojení do projektu STS objednává služby svým jménem, zvýhodnění získává na základě kódu získaného potvrzením smluvních podmínek služby. 

Návod na přihlášení a přechod k STS pro jednotlivce

Po přihlášení do skautského informačního systému skautIS v agendě "Služby > STS" zájemce přečte a odsouhlasí pravidla/podmínky služby STS. Každému, kdo odsouhlasí pravidla/podmínky služby, bude ve skautISu zobrazen platný kód potřebný k objednání služby.

Na webu vodafone.cz/skaut vložíš kód získaný ve skautISu a následně v objednávacím formuláři zvolíš, o jakou službu nebo služby máš zájem (předem si ji vyberte z našeho ceníku ). Vyplníš kontaktní informace (na tebe, nelze dát kontakt na člena rodiny) a požadavek odešleš.

Objednávkový formulář není dokonalý, ale neboj - podstatná je právě až objednávka po telefonu - viz dále. Operátor obslouží pouze dospělého člena naší organizace, pokud zavolá někdo jiný, nebude obsloužen, i kdyby měl kód. Pokud by někdo neoprávněný získal služby STS, budou mu (slevy) při nejbližší kontrole odebrány. POkud přecházíš od jiného operátora, ideálně rovnou vyplň i kód přenosu

V nejbližších dnech tě pak telefonicky kontaktuje pracovník Vodafone, zkontroluje vložené údaje a dořeší s tebou vše potřebné k brzké aktivaci služeb.

Vodafone ti poštou zašle novou SIM kartu, prostřednictvím SMS administrátorské heslo a termín zahájení služby. Den před zahájením služby zasílá Vodafone další SMS připomínající, že následující den dojde k ukončení služby u stávajícího operátora. Ideálně večer před portací vyměň SIM a ráno po aktivaci ještě restartuj telefon.

Výše uvedené platí v případě přechodu k Vodafone od jiného operátora. V případě přistoupení k STS službám ze sítě Vodafone bude postup jednodušší, nebude třeba měnit SIM apod.

Jsem připojen. Co ještě bych měl vědět a nastavit?

Tvé administrátorské heslo použij po aktivaci služeb na www.vodafone.cz/muj.  Zde donastavíš další možné preference pro všechna svá čísla a zde také najdeš vše ohledně svého pravidelného vyúčtování služeb. Změny nastavení řešíš v samoobsluze, případnou změnu základního tarifu nebo datového balíčku proveď na webu www.tam.je/zamezmena  (jen takto získáš přístup ke zvýhodněným cenám).  

Každý skaut využívá STS svým jménem, má tak vlastní na dálku uzavřenou smlouvu s Vodafone a platí sám přímo oprátorovi vystavené měsíční faktury. Faktury Vodafone nahrává do Samoobsluhy, o čemž vždy informuje prostřednictvím SMS. V Samoobsluze je možné nastavit automatickou platbu inkasem. Po úspěšném zaplacení Vodafone opět notifikuje prostřednictvím SMS zpráv. 

Upozorňujeme, že Vodafone nemá fakturační období podle kalendářních měsíců - každý ho má nastavené jinak (zjistíš v samoobsluze a na vyúčtování). Pokud tedy tvé fakturační období končí např. 4. v měsíci, pak dostáváš fakturu za spotřebu do tohoto data a takto jsou čerpány i volné jednotky. 

V Samoobsluze doporučujeme každému vypnout automatický dokup dat (nastavit na hodnotu 0), dále zrušit hlášku o volání do cizí sítě (do všech voláme za stejné ceny, nemá tak smysl a jen obtěžuje). Chceš-li platit inkasem, snadno zde nastavíš a získáš pokyny pro svoji banku. Pokud máš tarif bez internetu, doporučujeme data v Samoobsluze deaktivovat, jinak je při pokusu o čerpání dat vždy účtován denní balíček. 

Pokud něco nefunguje, jak má, a řešení se nepodařilo najít na stránce Časté dotazy, kontaktuj prosím přímo Vodafone:

V případě, že máš dotaz či podnět, který není určen Vodafone a týká se STS, kontaktuj skautskou administrátorku Janu na tel.: 734 796 339 nebo e-mailem: telefony@skaut.cz

Pro organizační jednotky platí jiný postup

Pokud by některá skautská organizační jednotka měla zájem o firemní telefonní čísla napsaná přímo na jednotku bez další přefakturace konkrétním lidem, kontaktujte nás prosím na telefony@skaut.cz . Zajistíme přípravu smlouvy, kterou jednotka přistoupí k hlavní rámcové smlouvě. Operátor Vodafone pak bude čísla fakturovat přímo jednotce. Správu nastavení jednotlivých čísel si jednotka následně řeší sama pomocí administrátorského hesla v samoobsluze Můj Vodafone .

Přidávání a portaci takovýchto služeb řešte prostřednictvím naší ústřední administrátorky STS na telefony@skaut.cz

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.