( Aktuální )
Zveřejněno 13. 12. 2022
Michaela Čakrtová – Střízla
TDC  – asistentka
michaela.cakrtova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Tomáš Slavík – Fred

Jak se přihlásit ke Skautské telefonní síti (STS)

Ať už nově vstupujete do Skautské telefonní sítě, nebo potřebujete přidat páté číslo, postup je prakticky stejný.

Návod na přihlášení a přechod k STS pro jednotlivce

Po přihlášení do skautského informačního systému skautIS v agendě "Služby > STS" si přečteš a odsouhlasíš pravidla/​podmínky služby STS (pouze u první objednané služby). Dole na stránce si vygeneruješ platný kód potřebný k objednání služby.

Na webu vodafone.cz/​skaut vložíš kód získaný ve skautISu a následně v objednávacím formuláři zvolíš, o jakou službu nebo služby máš zájem (předem si ji vyber z ceníku STS ). Vyplníš kontaktní informace (na tebe, nelze dát kontakt na člena rodiny) a požadavek odešleš.

Objednávkový formulář není dokonalý, ale neboj - podstatná je právě až objednávka po telefonu - viz dále. Pokud přecházíš od jiného operátora, ideálně rovnou vyplň i kód přenosu (OKU). Kód ze skautISu nikomu nedávej; pkud by někdo neoprávněný získal služby STS, budou mu při nejbližší kontrole odebrány.

Do tří dnů (obvykle hned druhý den) tě pak telefonicky kontaktuje pracovník Vodafone, zkontroluje vložené údaje a dořeší s tebou vše potřebné k brzké aktivaci služeb.

Pokud přecházíš od jiného operátora, pošle ti Vodafone poštou novou SIM kartu a prostřednictvím SMS administrátorské heslo a termín zahájení služby. Den před zahájením služby zasílá Vodafone další SMS připomínající, že následující den dojde k ukončení služby u stávajícího operátora. Ideálně večer před portací vyměň SIM a ráno po aktivaci ještě restartuj telefon.

V případě přistoupení k STS službám ze sítě Vodafone bude postup jednodušší, nebude třeba měnit SIM apod.

Jsem připojen*a. Co ještě bych měl*a vědět?

Své administrátorské heslo použij po aktivaci služeb. Zde donastavíš další možné preference pro všechna svá čísla a zde také najdeš vše ohledně svého pravidelného vyúčtování služeb. Změny nastavení řešíš v Samoobsluze, případnou změnu základního tarifu nebo datového balíčku proveď pouze na webu www.tam.je/​zamezmena. (Jinak hrozí vypadnutí z STS a ztráty všech výhod!)

Každý skaut využívá STS svým jménem, má vlastní na dálku uzavřenou smlouvu s Vodafone a platí sám přímo operátorovi vystavené měsíční faktury. Faktury Vodafone nahrává do Samoobsluhy, o čem vždy informuje prostřednictvím SMS. V Samoobsluze je možné nastavit automatickou platbu inkasem. Po přijetí platby Vodafone opět notifikuje prostřednictvím SMS zprávy.

Upozorňujeme, že Vodafone nemá fakturační období podle kalendářních měsíců - každý ho má nastavené jinak (zjistíš v Samoobsluze a na vyúčtování). Pokud tedy tvé fakturační období končí např. 4. v měsíci, pak dostáváš fakturu za spotřebu do tohoto data a takto jsou čerpány i volné jednotky.

Pokud máš v STS více čísel, můžeš si nastavit více čísel plátce a následně v Samoobsluze na každé číslo plátce platby podle toho, jak potřebuješ. Kontaktuj operátora na 800 777 791 nebo zamepece@vodafone.cz.

V Samoobluze doporučujeme každému vypnout automatický dokup dat (nastavit na hodnotu 0), dále zrušit hlášku o volání do cizí sítě (do všech voláme za stejné ceny, nemá tak smysl a jen obtěžuje). Chceš-li platit inkasem, snadno zde nastavíš a získáš pokyny pro svoji banku. Pokud máš tarif bez internetu, doporučujeme data v Samoobsluze deaktivovat, jinak je při pokusu o čerpání dat vždy účtován denní balíček.

Pro organizační jednotky platí jiný postup

Pokud by některá skautská organizační jednotka měla zájem o firemní telefonní čísla napsaná přímo na jednotku bez další přefakturace konkrétním lidem, kontaktujte nás prosím na telefony@skaut.cz . Zajistíme přípravu smlouvy, kterou jednotka přistoupí k hlavní rámcové smlouvě. Operátor Vodafone pak bude čísla fakturovat přímo jednotce. Správu nastavení jednotlivých čísel si jednotka následně řeší sama pomocí administrátorského hesla v samoobsluze Můj Vodafone .

Přidávání a portaci takovýchto služeb řešte prostřednictvím naší ústřední administrátorky STS na telefony@skaut.cz

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.