( Aktuální )
Zveřejněno 11. 4. 2022

Formuláře k pojištění

V případě, že nastane pojistná událost je třeba ji neprodleně nahlásit pojišťovně.

POJIŠTĚNÍ MAJETKU - Hlášení pojistné události

 • Škodu by měla nahlašovat osoba, která zná nejlépe detaily pojistné události.
 • Škodu (pojistnou událost) je třeba co nejdříve nahlásit na ústředí – tel. 234 621 240 nebo e-mail kancelar@skaut.cz.
 • K pojistné události je nutné do 3 dnů od jejího zjištění vyplnit hlášení škodní události z pojištění majetku.
 • Vyplněné oznámení zašlete na adresu kancelar@skaut.cz  .
 • S pojišťovnou komunikujeme prostřednictvím zprostředkovatele pojištění – společnosti Respect. V případě rozsáhlejších škod pojišťovna na místo vysílá likvidátora.

 Dodatečně bude potřeba doložit:

 • Zprávy hasičů či policie jako doklady upřesňující příčinu a odhad škody.
 • Fotodokumentaci nebo videozáznam dokumentující rozsah poškození. V případě vloupání je vždy nutné přivolat policii, která zajistí zdokumentování místa.
 • Doklady prokazující hodnotu poškozeného majetku, popř. faktury za opravu nebo obnovu majetku, na základě kterých pojišťovna stanoví výši pojistného plnění.

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ - Hlášení pojistné události

 • Pojišťovna upřednostňuje nahlášení události do 14 dnů, ale je to možné i později. Čím dříve událost nahlásíš, tím dříve dojde k výplatě pojistného plnění. 
 • Nahlášení se provádí přes formulář , který je možné vyplnit elektronicky, nebo v papírové podobě. 
 • Předem vyplněno je číslo smlouvy a IČ s názvem hlavního spolku. 
 • První list je nutné podepsat statutárem jednotky pořádající akci, na které k úrazu došlo.
 • Druhý list podepisuje pojištěný, u dětí zákonný zástupce. 
 • Originál vytištěného a podepsaného formuláře s přiloženou kopií zdravotnické dokumentace pošli pojišťovně na adresu:

  Generali Pojišťovna, a.s.

  Likvidace PU – život

  P.O.Box 151

  657 51 Brno

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI - Hlášení pojistné události

Bezprostředně po vzniku škody můžeš kontaktovat krizovou linku Junáka – českého skauta na tel. 737 205 520. Škodu ale musíš nahlásit především pojišťovně, která může na místo vyslat likvidátora na prohlídku. Hlášení je možné několika způsoby:

 • Vyplnění dotazníku na stránkách pojišťovny  Generali  (jen pozor, vyplněné údaje se ti nikam neuloží, doporučujeme proto uložit si print screen vyplněných údajů před odesláním).
 • Vyplněný dotazník můžeš vytisknout a zaslat na adresu pojišťovny - Generali Česká pojišťovna a. s., P. O. BOX 305, 659 05  Brno.
 • Osobně na kterékoli pobočce pojišťovny Generali.
 • Telefonicky na lince klientského servisu pojišťovny Generali - tel. 244 188 188.
 • Škodu může nahlásit i jiná osoba.

Budeš potřebovat tyto údaje:

Číslo pojistné smlouvy: 2958481190.

Pojistník: ČRDM (nepovinný údaj).

Pojištěný: osoba odpovědná za vznik škody (konkrétní vedoucí, činovník). Škodu může nahlásit i jiná osoba, v tom případě je třeba zvlášť uvést osobu hlásící škodnou událost a pojištěného.

Údaje poškozeného, tedy toho, komu byla způsoben škoda.

Rozsah škody – raději si vše ještě na místě zdokumentuj (vyfoť, natoč, sepiš rozsah poškození, vezmi si kontakt na poškozeného a na svědky apod.).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.