( Neaktuální )
Platné 23. 10. 2016 – 31. 12. 2021, Účinné od 1. 4. 2017

Disciplinární řád

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Disciplinární řád stanovuje pravidla pro zjištění disciplinárních provinění, jejich projednání a ukládání trestů za ně. Disciplinární řízení lze podle tohoto řádu vést proti členu Junáka - českého skauta, zejména dospělému; lze jej vést i proti nečlenu, má-li to význam s ohledem na účel tohoto řádu.

Účelem tohoto řádu je a) prosazovat spravedlnost ve vztazích mezi Junákem a jeho členy, chránit jeho vnitřní řád a přispívat k dobrému působení Junáka, b) vymezit se vůči porušování hodnot, na nichž je skauting jako výchovné hnutí založen, c) chránit svěřené děti a mládež, jakož i majetek Junáka.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.