( Aktuální )
Platné 19. 11. 2021 – Neomezeno, Účinné od 1. 1. 2022
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Ondřej Peřina – Jerry
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Disciplinární řád

Disciplinární řád stanovuje pravidla pro zjištění disciplinárních provinění, jejich projednání a ukládání trestů za ně. Disciplinární řízení lze podle tohoto řádu vést proti členu Junáka - českého skauta, zejména dospělému; lze jej vést i proti nečlenu, má-li to význam s ohledem na účel tohoto řádu.

Účelem tohoto řádu je a) prosazovat spravedlnost ve vztazích mezi Junákem - českým skautem a jeho členy, chránit jeho vnitřní řád a přispívat k dobrému působení Junáka - českého skauta, b) vymezit se vůči porušování hodnot, na nichž je skauting jako výchovné hnutí založen, c) chránit svěřené děti a mládež, jakož i majetek Junáka - českého skauta.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.