( Aktuální )
Platné 4. 12. 2016 – Neomezeno, Účinné od 4. 12. 2016
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Revizní řád

Řád upravuje činnost revizních komisí (dále RK) v rámci spolku Junák - český skaut.

Revizní komise dohlížejí, jsou-li záležitosti Junáka - českého skauta řádně vedeny a vykonává-li Junák - český skaut činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy, zejména kontrolují veškeré hospodaření.

Obsah řádu:
 • Úvodní ustanovení
 • Definice pojmů
 • Revizní komise

  1. RK středisek a RK ZvOJ
  2. RK VOJ
  3. Ústřední revizní komise
 • Kontrolní činnost

  1. Podjatost
  2. Zahájení kontroly
  3. Práva a povinnosti
  4. Revizní zpráva
  5. Vyjádření
  6. Ukončení kontroly
  7. Náprava
  8. Odvolání, námitky
 • Závěrečná a přechodná ustanovení
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.