( Aktuální )
Platné 29. 11. 2015 – Neomezeno, Účinné od 29. 11. 2015
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut – Medaile díků

1. Historie a způsob zřízení

(1) Medaile díků byla zřízena v roce 1968 usnesením III. Junáckého sněmu jako výraz ocenění obětavé a aktivní služby skautskému hnutí.

2. Instanční postup

(2) Předkladatel návrhu: člen Junáka starší 18 let.

(3) Schvalovatel návrhu: KRJ, VRJ nebo Náčelnictvo.

(4) Udělovatel vyznamenání: náčelní nebo náčelník.

(5) Řádový den: není stanoven.

3. Návrh a udělení

(6) Medaile díků je základním vyznamenáním Junáka a uděluje se jeho členům jako projev díků za mimořádnou službu skautskému hnutí. Touto službou se rozumí zejména výrazný podíl na vedení oddílu, střediska či VOJ, podíl na organizaci výchovných či vzdělávacích akcí. Medaile se uděluje též za nevýchovnou práci pro organizaci (správci tábořišť, kluboven, základen, organizační, ekonomičtí či revizní činovníci atp.).

(7) V návrhu musí být zřetelně definován konkrétní přínos navrženého činovníka pro danou jednotku. Dále musí být konkrétně uveden ukazatel úspěšnosti jednotky (stabilní členská základna, nárůst členské základny, umístění v závodech, kvalitní předání jednotky atp.), kvality akce, na které se činovník podílí, nebo konkrétní přínos v oblasti nevýchovné.

(8) Medaile díků může být udělena opakovaně, maximálně však třikrát.

(9) Medaile díků může být udělena in memoriam.

4. Sbor nositelů

(10) Sbor nositelů Medaile díků není ustaven.

5. Počet stupňů

(11) Medaile díků má jeden stupeň.

6. Počet nositelů

(12) Počet nositelů Medaile díků není omezen.

7. Oprávnění nositelů

(13) Udělení Medaile díků nezakládá nositelům žádná zvláštní práva.

8. Popis

(14) Insignii tvoří jednostranná kruhová medaile z červeného kovu o průměru 32 mm.

(15) Stuha široká 38 mm a dlouhá 55 mm žluto-červeno-žluto-červeno-žluto-červeno-žlutá v poměru 12:1:5:4:5:1:12.

(16) Stužka barevně odpovídá stuze a má rozměry 38 x 10 mm. Opakované udělení Medaile díků je vyznačeno na stuze a stužce zlatou hvězdičkou o průměru 8 mm.

(17) Medaile díků se nosí na náprsní stuze na levé straně hrudi.

9. Závěrečná ustanovení

(18) Ke dni účinnosti se zrušuje původní Statut - Medaile díků, schválený dne 5. 4. 2003.

(19) Statut byl schválen Náčelnictvem dne 29. 11. 2015 a nabývá účinnosti dnem schválení.

Náčelní: Mgr. Eva Měřínská

Náčelník: Ing. Marek Baláš

Starosta: Ing. Josef Výprachtický

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.