( Aktuální )
Platné 26. 2. 2011 – Neomezeno, Účinné od 26. 2. 2011
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut – Medaile skautské vděčnosti

1. Historie a způsob zřízení

(1) Původní Řád skautské vděčnosti byl zřízen 1. prosince 1968 Ústřední radou Československého junáka jako projev hluboké vděčnosti za pomoc skautskému hnutí rodinným příslušníkům skautů a neskautům. Statut byl změněn v roce 2003 rozhodnutím Náčelnictva Junáka na Medaili skautské vděčnosti.

2. Schvalovací postup

(2) Předkladatel návrhu: Organizační jednotka, nebo Ústřední orgány Junáka

(3) Schvalovatel návrhu: Výkonná rada Junáka jako celek

(4) Udělovatel vyznamenání: Starosta Junáka

(5) Řádový den: Není stanoveno.

3. Udělení

(6) Občanům České republiky neregistrovaným v Junáku a veřejným činitelům za významnou pomoc poskytnutou skautskému hnutí.

(7) Životním partnerům a rodičům skautských činovnic a činovníků, kteří svou obětavostí a porozuměním umožňovali jejich práci ve skautském hnutí.

(8) Členům zahraničních i českých skautských organizací mimo organizaci Junák a osobám, které se zvlášť zasloužily o vzájemnou spolupráci mezi partnerskými organizacemi a o mezinárodní porozumění.

(9) Neuděluje se „in memoriam“.

4. Sbor nositelů

(10) Sbor nositelů Medaile skautské vděčnosti není ustaven.

5. Počet stupňů

(11) Medaile skautské vděčnosti má jeden stupeň.

6. Počet nositelů

(12) Počet nositelů Medaile skautské vděčnosti není omezen.

7. Oprávnění nositelů

(13) Udělení Medaile skautské vděčnosti nezakládá nositelům žádná zvláštní práva.

8. Popis

(14) Insignii tvoří jednostranná medaile z kovu ve tvaru dvou lidských dlaní, držících srdce, na kterém je položena stylizovaná lilie. Výška 45 mm, šířka 38 mm, síla 6 mm.

(15) Stuha široká 38 mm Šedo-modro-šedo-modro-šedo-modro-šedá v poměru 11:1:5:4:5:1:11

(16) Stužka barevně odpovídá stuze a má rozměry 38 x 10 mm.

9. Závěrečná ustanovení

(17) Statut nabývá platnosti dnem schválení. Schváleno Náčelnictvem Junáka 26. 2. 2011.

Náčelní DK: Ak. mal. Michala K. Rocmanová, v. r.

Náčelník CHK: Zdeněk Prančl, v. r.

Starosta Junáka: Ing. JosefVýprachtický, v. r.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.