( Aktuální )
Platné 24. 9. 2016 – Neomezeno, Účinné od 30. 11. 2016
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Řád pro zvláštní organizační jednotky

Řád upravuje podmínky pro zakládání, činnost a rušení zvláštních organizačních jednotek (ZvOJ).

ZvOJ zakládá Junák - český skaut pro plnění zvláštních úkolů souvisejících s posláním organizace. ZvOJ jsou pobočnými spolku ve smyslu § 228 občanského zákoníku a mají právní osobnost odvozenu od právní osobnosti hlavního spolku, kterým je Junák - český skaut.

Obsah řádu
  1. Základní a úvodní ustanovení
  2. Předpoklady pro vznik ZvOJ
  3. Návrh na založení ZvOJ
  4. Založení a vznik ZvOJ
  5. Povinnosti ZvOJ
  6. Členství ve ZvOJ
  7. Zrušení a zánik ZvOJ
  8. Závěrečná a přechodná ustanovení

Jednotlivé zvláštní organizační jednotky mají vždy svůj statut, který upravuje další skutečnosti a pravidla funkgování dané jednotky. Tyto statuty jsou dle Stanov také řádem, který projednává a schvaluje Náčelnictvo.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.