( Aktuální )
Platné 12. 3. 2023 – Neomezeno, Účinné od 1. 5. 2023

Statut Správy základen

Správa základen (JSZ) je zvláštní organizační jednotka s celostátní působností zřízená pro zajišťování činností podporujících poslání a účel organizace, přesahujících svým charakterem a rozsahem působnost běžných organizačních jednotek. Posláním a účelem Správy základen je vytváření předpokladů pro výchovné a vzdělávací úsilí organizace v oblasti materiálně-technického zázemí, podpory členů organizace a péče o ně, jakož i správy nemovitostí.

Tato ZvOJ před 1. květnem 2023 působila pod starým názvem "Středisko správy majetku". Ten je nyní nahrazen novým názvem v podobě: Junák - český skaut, Správa základen, z. s.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.