( Aktuální )
Platné 26. 3. 2022 – Neomezeno, Účinné od 1. 4. 2022

Statut Skautské ochranné služby

Skautská ochranná služba (SOS) je zvláštní organizační jednotka s celostátní působností zřízená pro zajišťování činností podporujících poslání a účel organizace, přesahujících svým charakterem a rozsahem působnost běžných organizačních jednotek.

Posláním a účelem SOS je organizování a zabezpečení pořádkové, zdravotnické a záchranářské činnosti, bezpečnostní služby a požární prevence na akcích organizace i mimo ni, čímž přispívá k materiální a technické podpoře činnosti organizace a k realizaci skautské výchovy ve specifických podmínkách a specifickými prostředky.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.