( Aktuální )
Platné 13. 2. 2022 – Neomezeno, Účinné od 1. 3. 2022

Statut Vzdělávacího střediska Gemini

Vzdělávací středisko Gemini (VSG) je zvláštní organizační jednotka s celostátní působností zřízená pro zajišťování činností podporujících poslání a účel organizace, přesahujících svým charakterem a rozsahem působnost běžných organizačních jednotek. Posláním a účelem VSG je přispívat k rozvoji výchovy a vzdělávání činovníků a dospívajících členů organizace a podporovat kvalitní přípravu vedoucích kolektivů dětí a mládeže.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.