( Aktuální )
Platné 6. 4. 2016 – Neomezeno, Účinné od 30. 4. 2016
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Směrnice k nakládání s dokumenty

Účelem směrnice je v rámci Junáka - českého skauta stanovit povinnosti OJ při nakládání s dokumenty se vztahem k činnosti jednotek tak, aby OJ a) v souladu a se svými právními, účetními a dalšími povinnostmi byla schopna doložit podstatné skutečnosti týkající se její činnosti a b) s ohledem na své postavení a postavení skautského hnutí ve společnosti uchovala své skautsky, společensky a historicky významné dokumenty.

Mezi související předpisy patří zejména:

  1. Organizační řád,
  2. Statut Skautského institutu,
  3. Směrnice o nakládání s osobními údaji a 
  4. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.