( Aktuální )
Platné 18. 9. 2012 – Neomezeno, Účinné od 1. 10. 2012
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Pokyn (směrnice) ke vzniku, rušení a zániku jednotek

V tomto pokynu (dnes s významem směrnice) jsou uvedeny základní pravidla pro změny jednotek.

Jde o starý pokyn, který má (s ohledem na nové Stanovy) nyní váhu směrnice, který řeší:

  • především pro zakládání, slučování a rušení oddílů v rámci střediska - lze postupovat dle pokynu
  • zakládání a přeměny středisek je nutné konzultovat s ústředím (organizačním zpravodajem VRJ) - většina informací v dané části pokynu je aktuálně zastaralá

Do budoucna se plánuje aktualizace tohoto pokynu a jeho náhrada novou směrnicí. S ohledem na změny, které přinesla nová státní legislativa (občanský zákoník, spolkový rejstřík a několik let se ustalující postupy rejstříkového soudu), nebylo dříve možné provést smysluplnou aktualizaci informací týkající se zakládání a přeměn středisek (organizačních jednotek). Po ustálení a ověření všech potřebných postupů vůči státu a rejstříkovému soudu bude teprve během roku 2021 a 2022 možné vnitřní předpis aktualizovat.

Pro situace řešící zakládání či přeměny středisek je nyní nutné postupovat především dle základních pravidel daných Organizačním řádem a vždy věc dopředu konzultovat s ústředím - organizačním zpravodajem VRJ poskytne pomoc a přesný postup pro konkrétní situaci. Pro rozhodnutí o případném vzniku nového střediska je klíčová příprava projektu popisujícím záměr střediska, jeho personální zajištění a popis dlouhodobé udržitelnosti takového střediska, který je třeba také konzultovat.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.