( Aktuální )
Platné 25. 3. 2021 – Neomezeno, Účinné od 31. 3. 2021

Směrnice pro Kancelář ústředí

Směrnice upravuje strukturu Kanceláře ústředí (dále KÚJ), způsob jejího řízení a dále některé podrobnosti pracovně právních vztahů vůči zaměstnancům KÚJ.

Úkolem KÚJ je zabezpečovat nezbytné činnosti nutné pro chod celé organizace a poskytovat servis ústředním orgánům Junáka – českého skauta. Kancelář ústředí tvoří profesionální zázemí organizace.

Obsah směrnice:
 • Úvodní ustanovení
 • Vysvětlení pojmů
 • Organizace KÚJ
 • Činnosti KÚJ
 • Povinnosti zaměstnavatele
 • Povinnosti zaměstnanců
 • Povinnosti vedoucího
 • Pracovní doba, dovolená a pracovní volno
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Mzdy zaměstnanců
 • Závěrečná ustanovení
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.