( Aktuální )
Platné 1. 3. 2021 – Neomezeno, Účinné od 28. 2. 2021

Vyhláška 2021/01 k dotacím Kraje Praha

Tato vyhláška upravuje pravidla pro podporu rádcovských akcí, pro rozdelování, použití a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka, kraji Praha, obdržených od ústredí Junáka v rámci dotací junáckým krajum.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.