( Aktuální )
Zveřejněno 31. 3. 2022
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Vyhláška 1/2022 k dotacím Plzeňského kraje

Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací určených organizačním jednotkám v působnosti junáckého plzeňského kraje, které Junák – český skaut, Plzeňský kraj, z. s. získá od Ústředí Junáka dle aktuálně platné Směrnice k dotacím organizačních jednotek 2022, která je k dispozici ve Spisovně Junáka.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.