Vyhláška 1/2021 k dotacím Plzeňského kraje

Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací určených organizačním jednotkám v působnosti junáckého plzeňského kraje, které Junák – český skaut, Plzeňský kraj, z. s. získá od Ústředí Junáka dle aktuálně platné Směrnice k dotacím organizačních jednotek 2021, která je k dispozici ve Spisovně Junáka.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.